Lectia 01. Biruiește răul prin bine

Iosif Anca

   INTRODUCERE

 1. Alternanţa şi lupta dintre bine şi rău provine de la consumul protopărinţilor noştri din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Genesa 2:9, 17; 3:1-6)
 2. Omul trăieşte sub această dublă provocare, fiecare având efectele ei imediate şi veşnice (Genesa 4:7; Deuteronom 30:15, 19)
 1. PREZENTARE
 2. Înfrângerea păcătosului(Proverbe 24:20)
 3. Oameni cărora le place să facă răul (Isaia 5:20; Mica 3:1-4; Psalmul 52:3)
 4. Oameni care doresc binele dar fac răul (Romani 7:18-21) din obişnuinţă sau supărare (Ieremia 4:22; 13:23; Psalmul 37:8)
 5. Explicaţia răului
 6. Cei ce fac răul sunt influenţaţi sau posedaţi de un duh rău (1 Samuel 16:14; Psalmul 143:10)
 7. Cel rău acţionează şi se justifică după „legea talionului” (Genesa 21:23; Judecătorii 15:3; Luca 6:33)
 8. Metode de înfrângere a răului
 9. Acceptarea educaţiei sfinte – învaţarea binelui – umplerea inimii cu bunătate (Psalmul 1:1; Isaia 1:17; Amos 5:14-15)
 10. Dobândirea noii naturi, divine – rodul pomului binelui (Iov 28:28; Proverbe 8:13; Matei 7:17-18; 12:35)
 11. Rezistenţa la  ispite acţionând după modelul şi puterea divină – când răul este îngăduit (Iov 1:1; 2:10; Proverbe 20:22; Tit 3:1-4, 8;Iacov 1:12; 1 Petru 3:9-14; 3 Ioan 11)
 12. Iniţiativa unor acţiuni concrete – „jertfele binelui” (Evrei 13:16; 1 Samuel 24:9-19; Proverbe 18:22; 31:12; Ieremia 29:7; Galateni 6:9-10)
 13. Facerea  binelui ca „pentru Dumnezeu”. De rău (răi) se ocupă El (Psalmul 97:10; Romani 12:17-21)
 1. EXEMPLE
 2. Dumnezeu („Cel prea bun” – Psalmul 59:17)
 3. Binele divin a realizat mântuirea omenirii, recuperând lumea afectată de păcat (Genesa 1:31; Deuteronom 28:11; Romani 5:8-9)
 4. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a modelului Său (Mica 6:5; Psalmul 103:2, 17)
 5. Sfinţii Vechiului şi Noului Testament
 6. Iosif – o viaţă de biruinţă a răului prin bine (Genesa 37-50)
 7. Filimon – bunătatea care iartă şi iubeşte (Filimon 1:5-6, 14-21)

            ÎNCHEIERE

 1. Fii atent să nu comiţi răul şi la fel de atent să nu omiţi binele! (1 Tesaloniceni 5:15; Iacov 4:17)
 2. Stăruinţa în bine va aduce pentru veşnicie: slavă, cinste, pace (Romani 2:7, 10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *