Lecţia 01. Bazele biblice ale bisericii / adunării lui Dumnezeu

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Biserica: „Casa lui Dumnezeu” – locul familiei divine – Betel  (Efeseni 2:18-19); locul de întâlnire – trăire (Psalmul 27:4; 84:4; 65:4); Templul lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:16)
 2. Biserica „Trupul lui Isus Hristos, clădirea pietrelor vii – o  mişcare – o organizaţie (1 Corinteni 12:27)
 3. Biserica – stâlpul şi temelia adevărului (1 Timotei 3:15). Bisericii îi este dată Biblia (scrisă şi interpretată prin Duhul – 2 Petru 1:19-21); esenţa adevărului (2 Timotei 1:13); fondată de învăţătura lui Isus Hristos, pecetluirea şi călăuzirea Duhului Sfânt (Efeseni 1:13)

           

 1. FORMAREA BISERICII / ADUNĂRII (o taină –  Efeseni 5:32)
 2. Legătura cu Vechiul Testament (umbra, profeţiile, simbolurile – 1 Petru 1:10-12)
 3. Altare şi jertfe: după exodul din  Eden apar altarele şi jertfele (Adam, Avraam…). Biserica o casă de rugăciune (Marcu 11:17; 1Timotei 2:1-4); un loc oferit de jertfa  Domnului, un loc pentru jertfe duhovniceşti (Ioan 1:29; Romani 12:1)
 4. Cortul şi Templul (Casa Domnului) – loc pentru întâlnirea lui Dumnezeu cu omul. În curte: altar, lighean – spălarea / stropirea cu sânge şi apă (Evrei 9:22; Tit 3:5-6; ); locul sfânt: altar, masă,  sfeşnic / rugăciune (Evrei 4:14-16; 7:25); Cuvânt (Ioan 6); Duh (Zaharia 4:6); locul preasfânt: chivot /Marele Preot – Isus – prin El avem intrare la Dumnezeu (Evrei 10:19-21)
 5. Formarea Bisericii (Ekklesia – adunarea convocată la întâlnirea cu Dumnezeu)
 6. Biserica lui Dumnezeu (Matei 16:18; 1 Corinteni 1:2); Trupul lui Isus Hristos (Coloseni 1:24); evrei şi neamuri în timp şi spaţiu (Efeseni 3:6-12)
 7. Bisericile locale înfiinţate de apostoli: în Templu, sinagogi, case;  clădirile consacrate apar după 170 ani. (1 Corinteni 3:4-10;Romani 16:1; 1 Tesaloniceni 1:1; Coloseni 4:15-16); lucrători locali (Fapte 14:23; 20:17); existenţa legăturilor între teritoriu şi centre (Fapte 16:6, 9; 15:2, 4; 23-29)

 

 1. ACTIVITATEA BISERICII / ADUNĂRII (o slujbă –  2 Corinteni 3:5-6, 8)
 2. Lucrătorii Bisericii (Efeseni 2:19-22)
 3. Lucrători ordinaţi prin alegere şi punerea mâinilor; Mare Preot – Isus; preoţi –  prezbiteri, leviţi-diaconi
 4. Lucrarea fiecăruia în trup (Romani 12:3-5; Efeseni 4:16); preoţia generală (Exodul 19:6; Apocalipsa 5:10)
 5. Desfăşurarea slujbei (liturghia, ceremonia seculară, nu apare în Noul Testament)
 6. În plan organizatoric: cele patru rădăcini (Fapte 2:42) cu desfăşurarea darurilor Duhului Sfânt (Evrei 2:3-4); o sinagogă cu o slujbă activată şi desfăşurată prin Duhul Sfânt (1 Corinteni 14:26)
 7. În plan spiritual: sare şi lumină (Matei 5:13-16); se urmărea creşterea intensivă şi extensivă (Fapte 16:5), prin Duhul (Fapte 1:8)
 8. În plan administrativ-gospodăresc: colectarea şi repartizarea fondurilor material-financiare potrivit nevoilor înaintării Evangheliei şi Bisericii (Fapte 4:35; 6:1-3; 2 Corinteni 8:19)
 9. În plan social-politic – Cezarul separat de Dumnezeu, Biserica de Stat (Ioan 18:36), socialul – plan secundar; politicul – plan extern – o  altă orânduire divină (Romani 13:1)
 10. Evoluţii istorice (existenţa aproape permanetă a prigoanei – Matei 24:9; 1 Petru 4:19;5:9-10; 2 Timotei 3:12)
 11. Tendinţe negative: slăbirea, scăderea spiritualităţii, clerul, tradiţia, amestecul cu lumea (lucrarea Satanei)
 12. Evoluţii pozitive: păstrarea adevărului prin reforme repetate după modelul Vechiului Testament (lucrarea Duhului)

 

III. DOCTRINA  / ADUNĂRII (învăţătura apostolilor)

 1. Despre doctrină (Osea 4:6; Matei 22:29)
 2. Avantajele învăţăturii (katecheo– a învăţa –  Luca 1:1-4; a şti şi a face – Ioan 13:17)
 3. Argumente împotriva doctrinei: doctrina usucă /doar  fără viaţă sfântă  (2 Timotei 3:10); să crezi doar / nu poţi crede clar fără să împlineşti  (Ioan 7:16-17)
 4. Tipuri de învăţătură (Matei 16: 13-23):
 5.          a) doctrina lui Dumnezeu, Isus Hristos (Tit 2:10; 2 Ioan 1:9)
 6.          b) doctrina oamenilor (Matei 16:13-14); tradiţii, filozofii (1 Corinteni 2:13)
 7.          c) doctrina demonilor  – înşelare, ocultism, magia albă, neagră, etc (Matei 16:21-23; 1 Timotei 4:1; Deutoronom 4:1-8)
 8. Doctrine false (erezii) în creştinism (populare şi cu succes – 2 Corinteni 2:17; Matei 23:28; 7:15-23; 2 Corinteni 11:13, 15)
 9. Clasificare:
 10. a) fariseism şi tradiţie (Marcu 7:7-13; Fapte 15:5; Matei 15:6-9); obiceiuri băbeşti (1 Timotei 4:7); prozelitism de partidă – tovarăşi de credinţă (Matei 23:15; Fapte 20: 29-30)
 11. b) antinomianism – credinţă fără fapte (Apocalipsa 2:6, 15, 20-24; Iuda 11-16; 2 Petru 2:13-15); ideea „originală” – divinizarea fără sfinţire (Genesa 3:4;  Ioan 2:4; 2 Timotei 2:2)
 12. c) filosofie (Coloseni 2:8a); o religie a gândiri umane, socială (2 Timotei 2:16-18); teologii greşite (2 Corinteni 10:3-5; 2Tesaloniceni 2:2; Evrei 13:9)
 13. Etape de depistare: caracterul slujitorului (1 Timotei 4:6-16; Matei 7:16; Tit 2:7-8); motivul slujirii (Filipeni 1:15); mesajul (1 Timotei 6:3-5)
 14. Învăţătura sănătoasă (2 Timotei 3:15-16)
 15. Învăţătura Scripturilor din  Genesa la  Apocalipsa: adevărul cu minciuna înşelătoare merg paralel   (Genesa 2:17; 3:1; 3:4; Ieremia 14:14; Osea 4:15; 2 Timotei 3:6-11)
 16. Nevoia apărării adevărului – în special astăzi (2 Timotei 4:3). În 1 şi 2 Timotei sunt 16 specificaţii despre doctrina sănătoasă. (doctrina de bază: Evrei 6:1-2; dreptarul învăţăturii – Romani 6:17; Tit 2:1
 17. Diferenţe dintre învăţătura sănătoasă şi erezii:
 18. a) caracteristicile ereziilor: resping, adaugă la Scriptură: Turn de veghe; Elena W. (Apocalipsa 22:18- 19); pretind revelaţii noi (Evrei 1:1-2 Galateni 1:6-9; 2 Corinteni 11:4)); distorsionează (schimbă) principalele doctrine (2 Petru  3:14-15; Matei 22:29)
 19.          b) Caracteristicile învăţăturii sănătoase: prezintă în prim plan Scriptura şi pe Isus Hristos (2 Corinteni 4:2; 1 Corinteni 2:2;Isaia 8:20); slujba se face cu dragoste (1 Corinteni 13:1-6), duce la evlavie (1 Timotei 6:3-5) şi oferă slava lui Dumnezeu (1 Petru 4:11; Iuda 16)

 

ÎNCHEIERE

 1. Dumnezeu are o Biserică – Mireasa lui Isus  (Apocalipsa 21:9, 14). Temelia ei este  învăţătura  apostolilor – Cuvântul (Coloseni 1:25). Scopul ei este slava lui Domnului (Romani 15:16) şi mântuirea oamenilor (Romani 1:17-18).
 2. Satan  înşeală lumea întreagă (Apocalipsa 12:9); el pregăteşte şi azi o înşelare de proporţii mondiale (2 Tesaloniceni 2), prin hristoşi mincinoşi sau înşelându-ne singuri (Iacov 1:22-25; Romani 12:1-2)
 3. Este nevoie de învăţători sănătoşi şi elevi ascultători – împlinitori – model Ezra (Ezra 7:10); Pavel –  Timotei (1 Timotei 4:11-16; 2 Timotei 2:15; 3:14-17; Ioan 7:17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *