Lectia 01-02. Bogăția și sărăcia

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Bogăţia şi sărăcia – două stări materiale, ce  cuprind problema muncii, venitului, consumului, economiilor şi investiţiilor   (Matei 6:23)
 2. Gândirea şi practica economică umană tratează elementul material fără cel spiritual, diferit de Biblie /Dumnezeu (Matei 6:33)

 

 1. GENERALITĂŢI. PREZENTARE
 2. Evoluţii istorice (în acest veac – 1 Timotei 6:17)
 3. Toată istoria şi geografia conţin aceste două categorii (Deuteronom 15:12; Ioan 12:8)
 4. Ele sunt vremelnice (Iov 27:19; Apocalipsa 18:17; Ieremia 39:10; Proverbe 23:5; 27:24)
 5. Moduri de obţinere sau pierdere a avuţiei (Eclesiastul 9:11; 5:19; 1 Samuel 2:7)
 6. Bogăţia:
 7. a) moştenire (Proverbe 19:14; Eclesiastul 2:21); valori dobândite (Luca 16:9, 11); comori găsite (Genesa 36:24)
 8. b) lăcomie de avere (Coloseni 3:5; Proverbe 23:4; Eclesiastul 4:4); sub diferite forme (Proverbe 28:8, 20; Ieremia 17:11;Iacov 5:4)
 9. c) hărnicie şi binecuvântare (Proverbe 10:4; 10:1-7; 28:20; Deuteronom 8:17; Genesa15:14; Exodul 12:36)
 10. Sărăcia:
 11. a) lenevire (Proverbe 20:13; 28:19)
 12. b) pedeapsă (blestem) (Genesa 4:12; Proverbe 13:18)
 13. c) sărăcia sfinţilor (Proverbe 13:31; 12:27-28; Romani 15:26; Psalmul 37:25-26)
 14. Moduri de folosire a banilor/ bunurilor) (depinde cum s-au câştigat – Proverbe 13:11)
 15. Bogăţia  (Psalmul 49:6-8; Proverbe 22:1):
 16. a) trăirea în huzur, lux, plăceri (Luca 6:24; 16:19; 12:19; Eclesiastul 2:10)
 17. b) tezaurizare (Luca 12:18; Matei 6:19)
 18. c) folosire cumpătată şi dăruire înţeleaptă (Eclesiastul 10:17; Efeseni 4:28; Proverbe 14:24;1 Ioan 3:17)
 19. Sărăcia (există bogaţi nepricepuţi şi săraci înţelepţi – Proverbe 28:11; Deuteronom 10:18):
 20. a) afaceri neînţelepte (Proverbe 23:21; Isaia 55:2)
 21. b) îngrijorare fără dărnicie (Luca 12:22, 25; Proverbe 28:27)
 22. c) cheltuielile sfinţilor (1 Timotei 6:7-8)

 

 1. PRINCIPII BIBLICE
 2. Dumnezeu este proprietar absolut al materiei. (corect este „la mine se află” nu „eu am”)
 3. El dă, păstrează, retrage (Psalmul 65:9; Isaia 45:3; Leviticul 25:23; Ieremia 27:5)
 4. Dumnezeu are un plan pentru fiecare şi din punct de vedere al averii (Proverbe 22:2; Iov  23:14; 28:18-19)
 5. Bogăţia şi sărăcia au fiecare „spinii lor (Marcu 4:18-19; Iov 34:19-21)
 6. Ispitele bogăţiei: încredere falsă (1 Timotei 6:17; Marcu 10:24); laudă deşartă (Ieremia 9:23; Iacov 1:9-10); frământări (Eclesiastul 5:12); asuprirea (Iacov 2:5-6); înşelare/pierzare (Marcu 4:19; 1 Timotei 6:9-10)
 7. Necazurile sărăciei (Proverbe 30:9; Psalmul 73; 1 Corinteni 7:28)
 8. Legătura materiei cu spiritul (comoara şi inima – Matei 6:21, 24)
 9. Bogăţii spirituale: Dumnezeu (Romani 11:33; Efeseni 1:7; Exodul 15:11; Isaia 63:7); sfinţii (Iacov 2:5; Apocalipsa 2:9; 3:17)
 10. Dependenţa avuţiei: sfinţii primesc în funcţie de starea şi lucrarea spirituală (Matei 6:33), dar bogăţia lor principală este în   „cele de sus” (Luca 12:32; Coloseni 3:1)
 11. Atitudinea creştinului (mulţumire, dăruire, acceptarea voii Lui în plan material – 2 Corinteni 8:5)
 12. Starea intermediară – superioară (Proverbe 30:8); pâinea (Matei 6:11); rezolvarea nevoilor zilnice (Filipeni 4:16-19). Nu cere bogăţie! (1 Împăraţi 3:11; 1 Timotei 6:9)
 13. Încrederea în grija Tatălui –  un sfat pentru liniştea zilelor tale (Eclesiastul 5:12): natura, fără economie agricultură sau industrie continuă să existe – comparaţia cu  Solomon (1 Împăraţi 4:6, 27; Luca 12:24, 27, 30; Evrei 13:5-6)
 14. Secretul  dărniciei (Proverbe 11:24; Luca 12:34)

 

 1. BOGAŢI ŞI SĂRACI
 2. Exemple negative
 3. Sodoma şi Gomora – culmea bogăţiei şi păcătăşeniei (Genesa 14:14, 21; 19:25); idem în vremea  lui Noe (Luca 17:26-33)
 4. Egiptenii – muncă forţată şi exploatarea semenili/robilor; temple şi piramide / plăgi şi moarte în Marea Roşie (Exodul 1:13-14; 5:5-18)
 5. Israel – de la  prosperitatea din vremea lui lui Solomon la foamete (Isaia 5:14; Plângerile lui Ieremia 1:19; 4:4-5);  – atitudini spirituale şi rezultate materiale (Hagai 1:5-11; 2:15-19)
 6. Nabal – bozatul ursuz şu zgârcit (1 Samuel 25:2-3, 11, 18, 37-38)
 7. Bogaţii din evanghelii – oameni care au neglijat lucrurile sfinte (Luca 12:15-20; 16:19-22); – un om legat de avere (Luca 18:21-23)
 8. Biserica apostată – oameni lacomi după cele fireşti (Apocalipsa 3:17-18; Iuda 12; 2 Petru 2:13-14)
 9. Exemple pozitive
 10. Avraam – un bogat prieten cu Dumnezeu, legat de cer, nu de pământ (Genesa 13:2, 9; 14:22-23)
 11. Iacov – de la nevoile de bază la bogăţie (Genesa 28:20; 32:10)
 12. Iov – un bogat neprihănit şi greu încercat (şi) prin pierderea averii (Iov 1:3, 14-22; 29:1-6, 12-16;  19:13-20; 42:12)
 13. David – un bogat fericit (1 Cronici 29:28)
 14. Solomon – un bogat nefericit (Eclesiastul  2:18; 5:10)
 15. Familia din Sunem – oameni cu inima darnică şi gata de slujire, ajutaţi de Dumnezeu în orice vreme (2 Împăraţi 4:8-17; 8:1-6)
 16. Elisei – omul care avea putere (de la Dumnezeu) să înmulţească bunurile materiale, dar care nu a fost dependent de ele (1 Împăraţi 9:19-21; 2 Împăraţi 4:7, 38-44; 5:16, 26; 7:1-2)
 17. Pavel – apostolul muncitor şi fără pretenţii (1 Tesaloniceni 2:9; Psalmul 104:23; Filipeni 4:10-17)
 18. Isus Hristos – cel mai sărac şi cel mai bogat (1 Corinteni 8:9; Matei 8:20; 17:27)

 

ÎNCHEIERE

 1. În economia grădinii Edenului, (aproape) toţi pomii sunt buni – dar la mijloc este pomul vieţii – fără el – toată bogăţia s-a dus şi omul a murit. Adam s-a implicat material-  să lucreze-  dar a uitat elementul  spiritual – să păzească şi să caute întâi pomul vieţii (Genesa 2:9, 15)
 2. Există două locuri, două ere (Matei 6:19-20; 1 Timotei 6:17-19). Nu te lega de cele de aici şi acum  (Eclesiastul 5:13-16) ci apucă pe cele adevărate – Împărăţia eternă (Luca 12:32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *