Ioan- omul care a avut ceva de spus

1Ioan 1: 1-4, Ioan 21:24

E diferenţă între să spui ceva şi să ai ceva de spus Vorbirea noastră nefolositoare este “credit cardul” nostru: O să plătim mai tîrziu…totul!Sunt cuvinte care se înalţă ca flacăra şi altele care cad ca ploaia. Cuvintele pe care le rostim ajung mult mai departe decât noi.Există o categorie specială de surzi: aceia care nu vor să audă decât ce spun ei.

Ce spune Biblia despre Ioan?

ž Mt 4:21 – Deacolo a mers mai departe, şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, cari erau într’o corabie cu tatăl lor Zebedei, şi îşi cîrpeau mrejile. El i-a chemat.

ž A fost chemat după Petru şi Andrei, după ispitirea din pustie şi începutul predicării

ž Mt 17:1 – După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt. – Schimbarea la faţă

ž Mc 3:17 – Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tîlmăcit, înseamnă: “Fiii tunetului;”

DE CE?

ž Lc 9:54 – Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, cînd au văzut lucrul acesta, au zis: “Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”

ž Mc 9:38 – Ioan I-a zis: “Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţînd draci în Numele Tău; şi l-am oprit, pentrucă nu venea după noi.”

ž Mc 10:35 – Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: “Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.” – Stîrnit conflict cu ceilalţi 10.

ž Mc 13:3 – Apoi a şezut pe muntele Măslinilor în faţa Templului. Şi Petru, Iacov, Ioan şi Andrei, L-au întrebat deoparte: – semnele sfîrşitului

ž Pescuirea minunată – s-a înspămîntat

ž Învierea fiicei lui Iair

ž Petru şi Ioan au pregătit Paştele

ž Petru, Iacov şi Ioan i-a luat deoparte în Gheţimani

ž Petru şi Ioan au videcat pe slăbănogul de la Templu

ž Petru şi Ioan au fost trimişi în Samaria – au pus mîinile peste ei şi au primit Duhul Sfînt

ž În Ev. după Ioan – apare de şase ori ucenicul pe care-l iubea Isus.

Cel ce a avut ceva de spus. De ce?

Deoarece a fost martor la lucrurile vestite – v. 1 – Nu poţi vorbi despre ceva la mîna a doua!!! Deoarece a experimentat dragostea lui Isus – de şase ori – ucenicul pe care îl iubea Isus – Ioan 21:20 – Siguranţa că Isus te iubeşte – Deoarece i s-a oferit încredere – Ioan 19: 26,27 – Cu cît sarcina e mai grea cu atît încrederea e mai mare! Deoarece i-a auzit nu numai cuvintele ci şi bătaia inimii – Ioan 13: 23-25 – Inima e camera de rezonanţă a cuvintelor rostite!!!Deoarece i s-a oferit responsabilitate – Luca 22:8 – Responsabilitatea demostrează maturitatea. Deoarece era interesat să cunoască – Mc.13:1-4 – Prin cunoașterea lui Dumnezeu, nu vii spre El; devii ca El!Deoarece l-a urmat pe Isus unde ceilalţi nu – Ioan 19: 25, 26 – Credincioşia este piatra de temelie a caracterului Deoarece l-a recunoscut pe Isus acolo unde ceilalţi nu – Ioan 21:7 – Cunoaşterea e direct proporţională cu timpul petrecut împreună. Deoarece i-a rămas credincios pînă în ultima clipă – Pus în ulei fiert nu a murit – toţi cei din Colloseum s-au pocăit!!!Exilat în insula Patmos primeşte – Apocalipsa Apoc 1:9 – Eu, Ioan, fratele vostru, care sînt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.

ž A scris Evanghelia după Ioan şi trei epistole

ž A slujit în Efes, trăind încă 50 de ani după moartea fratelui său Iacov

ž Exilat de împăratul Domiţian între 90 – 95AD

ž Moare la 94 de ani în anul 100AD la Efes.

ž El continuă să aibă ceva de spus prin mărturia sa, prin scrierile sale, prin slujirea sa

ž AVEM NOI CEVA DE SPUS SAU DOAR SPUNEM CEVA?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *