IOAN 1

– Acest capitol I din Evanghelia după Ioan vorbeşte în totalitate despre Domnul Isus care este şi în acelaşi timp Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul întrupat.

– 3 învăţături despre acest Cuvânt:

I CUVÂNTUL ARE PUTERE – DE CE?
– Pentru că a fost de la început ne spune Ioan – Adică are vechime –v. 1,2
– Pentru că era Dumnezeu – Ioan spune : Cuvântul era Însuşi Dumnezeu
– Pentru că toate au fost făcute prin acest Cuvânt – v. 4 – Toată Creaţia
– Pentru că în El este sursa vieţii – v 4 – Prin El trăieşte totul
Iata deci câteva motive prin care Ioan ne arată puterea acestui Cuvânt care nu este altcineva decât persoana Domnului Isus Cristos.

II CUVÂNTUL S-A ÎNTRUPAT – V 14
– Despre acest moment au mărturisit şi alţii – Exemple:
– Ioan Botezătorul – v 15, 26, 27
– Profeţiile Vechiului Testament
– Dumnezeu – Genesa 3:15
– Acest lucru îl mărturiseşte şi Ioan împreună cu ceilalţi evanghelişti
– Cuvântul s-a întrupat şi a locuit printre noi
– Iată că Isus s-a întrupat şi a locuit printre noi – Dovedit şi în Istorie

III CUVÂNTUL DESĂVÂRŞEŞTE LUCRAREA LUI DUMNEZEU – CUM?
– Prin Jertfa Sa de răscumpărare – v 29
– Jertfa este soluţia prin care păcătosul poate fi salvat pe veci
Aceptarea jertfei lui Isus în viaţa noastră – Naşterea din nou

Tibi Pop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *