INTALNIREA CU ISUS

Fapte 9 :1-22 ;
Starea bisericii din Sardes – Ap.3:1-3; Cea mai mare tragedie, să spui că eşti sănătos- şi în realitate să fii bolnav. Mulţi spun lucrul acesta din punct de vedere spiritual ,,sunt bine aşa cum sunt” asemenea lui Saul din Tars. Să vedem ce a însemnat pentru Saul, întâlnirea cu Isus !
I. CUNOAŞTEREA Domnului ISUS Vs.5
Ce înseamnă acest lucru ? A-L cunoaşte pe Isus, pe Dumnezeu nu înseamnă a fi conştient de existenţa Sa, a avea informaţii despre El !!!
1) Auzirea glasului sfânt a lui Dumnezeu Vs.4
Poporul Israel – are urechi dar nu aude.
Isaia 50:5,10 – Dumnezeu doreşte să ne deschidă urechile
Evrei 11:6 – În urma auzirii vine credinţa.
Vorbeşte Doamne că robul tău ascultă !
2) Ascultare – împlinirea poruncilor Lui Vs.8
Vs.6 – intră în cetate (locul în cre ţi se spune ce trebuie să faci)
Vs.18 – a fost botezat. Cine va crede şi se va boteza, Mc.16:16;
3) Relaţie, părtăşie în rugăciune Vs.11
Vs.11 – cu Dumnezeu în mod personal
Vs.19 – cu trupul lui Cristos ,,Biserica” Fpt.2:42; Ei stăruiau …
4) Suferinţă pentru Numele Domnului Vs.16
Domnul Isus a spus ,,în lume ve-ţi avea necazuri, ve-ţi fi prigoniţi
1Cor. 4:11-13; 2Cor.4:7-10; Matei 10:18;
II. SCHIMBAREA VIEŢII, NUMELUI Vs.21
Naşterea din nou ! Metanoia – schimbarea minţii
1) Este obligatorie – Ioan 3:3-5;
2) O face Dumnezeu prin D.S. – Ioan 3:6;
3) Este vizibilă – Ioan 3:8; Fpt.9:21;
La naştere se primeşte un nume ,,copil al lui Dumnezeu”
Se scrie – în Cartea Vieţii.
Saul ,,cel dorit, cel cerut prin rugăciune”- Pavel: Ucenicul !
III. CREŞTERA SPIRITUALĂ Vs.22
Vârstele spirituale în Biserică – prunci, tineri şi adulţi.
Ioan 21:15-17; 1Ioan 2:12-14;
Prunc – ,,doica” ANANIA – Vs.10
Tânăr – ucenicii, biserica – Vs.19
Matur – pregătit pentru lucrare, cu Barnaba – Vs.27

Bucuria părinţilor – creşterea şi dezvoltarea copiilor !
Bucuria lui Dumnezeu – Creşterea şi dezvoltarea copiilor Lui !
TRAGEDIA – Evrei 5:12-14;
Cum pot să cresc spiritual ?
– prin punerea noastră la dispoziţia lui Dumnezeu – Rom-12:1;
– separarea de lume – sfinţirea noastră.
IV. SLUJIRE Vs.20;
Spune şi altora despre Dumnezeu.
– Suntem ambasadorii lui Dumnezeu – 2Cor. 5:10;
– Urmărim interesele Impărăţiei lui Dumnezeu.
Ex. Un mădular inactiv se atrofiază !
Rezultatul aceptării voii lui Dumnezeu – răsplătirea Lui !
2Timotei 4:7-8; ,, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa, de acum mă aşteaptă cununa neprihănirii …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *