ÎNSUŞIRILE MÂNTUITORULUI NOSTRU

(Apocalipsa 3:20)

1. UN MÂNTUITOR APROAPE „La uşă”
– nu este un mântuitor care să stea departe de creaţiune.

2. UN MÂNTUITOR CARE AŞTEAPTĂ – „Eu stau”
– pentru unii 20 de ani pentru alţii 80. Are îndelungă răbdare şi doreşte ca toţi să se pocăiască.

3. UN MÂNTUITOR CARE ACŢIONEAZĂ – „şi bat”
– Vorbeşte chemând oamenii la El. Închide şi deschide uşa. Intervine în viaţa noastră.

4. UN MÂNTUITOR CARE PROMITE – „Voi intra la el”
– nu există nimeni să nu poată avea har din belşug.

5. UN MÂNTUITOR CARE BINECUVÂNTEAZĂ – „Voi cina cu El”
– cei doi pe drumul Emausului

6. UN MÂNTUITOR CARE SE ÎNGRIJEŞTE DE NOI – „şi el cu Mine”
– Mefiboşet – 2Sam 9 – O paralelă „întotdeauna la uşa împăratului”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *