Insotitorul pe cale

Autor: Anonim

ÎNSOŢITORUL PE CALE

Text: Exod 23:20-22

– Un popor ce călătorea spre Ţara făgăduinţei
– Suntem în momentul când pe Muntele Sinai Dumnezeu işi revelează Legea (cele zece porunci morale, apoi altele sanitare, administrative, etc.)
– Există un paralelism clar : acelaşi drum, aceeaşi oameni, aceeaşi destinaţie, frică compromisuri şi capcane şi aceeaşi promisiune.
– Îngerul e clar Isus „Numele Meu este în El ” (v.21)

1. ÎNGERUL DOMNULUI VA FI CĂLĂUZITORUL NOSTRU:

– Acum când frica de a rătăci atinge un paroxism al marcajelor (Germania) – autostradă spre magazine.
– Dar vai ! este atâta confuzie şi întuneric spiritual !
– „Eu trimit un înger înaintea ta”
– Avem Cuvântul Lui, nu ne vom putea rătăci niciodată.
– Îngerul Domnului nu minte, nu înşeală, nu duce în eroare (Fapte 12:1-11.(9).)
– Exod 33:15 : „Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici”

2. ÎNGERUL DOMNULUI VA FI OCROTITORUL NOSTRU:

– Călătoria presupune peripeţii, întâmplări, piedici, greutăţi.
– Exod 14:10-20 (19)
– Nu există colţ al pământului unde El nu ne poate însoţi.
– Nu există autoritate pe pământ să-l poată împiedica.
– Nu există timp în care El să nu fie cu ai săi
– „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20).

F.B. Mayer – De 70 de ani mi-am predat viaţa şi inima lui Hristos şi nici o singură dată nu m-a părăsit. N-a fost niciodată nici măcar o umbră între noi doi.

– Şi chiar de-ar fi să trecem prin valea umbrei morţii.

Henry Lite – pe patul morţii a scris cântarea :
„Fii cu mine, acum se-nserează
Se-ntunecă Doamne, ia-mă-n braţe
Alt scut nu am afară de Tine
Sprijinul tuturor, fii cu mine”

– promisiunea e condiţionată de vestirea lui Hristos – „Mergeţi, predicaţi şi atunci eu voi fi cu voi”

3. ÎNGERUL DOMNULUI ÎŞI VA FACE DATORIA PÂNĂ LA CAPĂT:

„şi să te ducă în locul pe care L-am pregătit”

– Nimeni nu-ţi poate promite şi să se ţină de cuvânt că va fi mereu lângă tine.
– Viaţa veşnică a fost dorinţa din totdeauna a oamenilor
– Spre acolo ne îndreptăm şi ce-l ce-a început această lucrare în noi
– „Intră în bucuria Stăpânului tău” (Matei 25)
– „Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia” (Luca 12:32)
– Nu va mai fi durere, foame, sete, moarte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *