Indreptand reflectorul spre Isus – Salvatorul lumii

Ioan.1:35-51

35 A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui. 36 Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.38 Isus S’a întors; şi, cînd i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?“ Ei I-au răspuns: „Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: „Învăţătorule), unde locuieşti?“ 39 „Veniţi de vedeţi“, le-a zis El. S’au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.

40 Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia“ (care, tîlmăcit însemnează Hristos). 42 Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit, şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa“, (care, tîlmăcit, însemnează Petru). 43 A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.“ 44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45 Filip a găsit pe Natanael, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. 46 Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?“ „Vino şi vezi!“ i-a răspuns Filip. 47 Isus a văzut pe Natanael venind la El, şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug.“ 48 „De unde mă cunoşti?“ I-a zis Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te chieme Filip, cînd erai supt smochin.“ 49 Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!“
50 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentrucă ţi-am spus că te-am văzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari decît acestea vei vedea.“ 51 Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, deacum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorîndu-se peste Fiul omului.“

-suntem chemati ca biserica (ekklesia) sa-l proclamam pe Isus

-biserica (ekklesia) – este adunarea de oameni care raspund chemarii divine (mesagerul imparatului Keruksis)

 

1 Adevaratul mesager are ochii atintiti spre Regele Isus – apoi primeste cuvant, ungere si autoritate

35 A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui. 36 Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“

-cuvantul va avea greutate daca vei privi si vei auzi vocea lui D  Ioan.1: 33 Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m’a trimes să botez cu apă, mi-a zis: «Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt.»

-adevaratul mesager  spune Pavel Col.3:1-3  Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gîndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt. 3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu

 

2 Adevaratul mesager indreapta ochii oamenilor spre Isus si nu spre El

35 A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui. 36 Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“  – 4 cuvinte si 2 semnificatiicare devin un soc pt evrei

1 mielul va trebui sa moara si 2 pt pacatele lumii

-tu cine esti? ; de ce botezi? ; eu indrept reflectorul spre Isus ! “in mijlocul vostru

-Ioan 1:19 Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?“ 20 El a mărturisit şi n’a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. 21 Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?“ Şi el a zis: „Nu sînt!“ „Eşti proorocul?“ Şi el a răspuns: „Nu!“
22 Atunci i-au zis: „Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuţi?“ 23 „Eu“, a zis el, „sînt glasul celuice strigă în pustie: «Neteziţi calea Domnului», cum a zis proorocul Isaia.“ 24 Trimeşii erau din partea Fariseilor. 25 Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi ?, dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?“ 26 Drept răspuns,Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu-L cunoaşteţi. 27 El este Acela care vine după mine, – şi care este înaintea mea; eu nu sînt vrednic să-I desleg cureaua încălţămintelor Lui.“

-va vorbesc despre El ca sa ma lasati pe mine in pace Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez Ioan.3:30

Iata fiti atenti, opriti-va si meditati  Ps.46:10 Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sînt Dumnezeu: Eu stăpînesc peste neamuri, Eu stăpînesc pe pămînt.  Il vede profetul Balaam in  Num.24:17 Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de cîrmuire se ridică din Israel.

Mielul”  care va fi sacrificat pt toti;  gata fiecare cu mielul sau; gata cu iertare prin jertfa animalelor; gata cu legea Gal .3:24,  Astfel, Legea ne-a fost unîndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25 După ce a venit credinţa, nu mai sîntem supt îndrumătorul acesta. Mielul un indrumator; Legea un indrumator

”Mielul lui Dumnezeu”  despre El a profetit Isaia Is.53:7  Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a deschis gura.

Iată mărturisirea făcută de Ioan, Ioan.1:19 cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?“ 20 El a mărturisit şi n’a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. 21 Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?“ Şi el a zis: „Nu sînt!“ „Eşti proorocul?“ Şi el a răspuns: „Nu!“
22 Atunci i-au zis: „Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuţi?“ 23 „Eu“, a zis el, „sînt glasul celuice strigă în pustie: «Neteziţi calea Domnului», cum a zis proorocul Isaia.“ 24 Trimeşii erau din partea Fariseilor. 25 Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi,

-rolul bisericii este acela pe care l-a avut si Ioan Botezatorul, acela de a indrepta ochii oamenilor spre Isus; noi suntem in rolul lui Ioan  „Iată glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.

Ex. Anania si Safira  Fap.5 – care vroiau reflectoarele deasupra lor (Iosif, un levit de neam din Cipru)

 

3 Mesagerul lui D va avea rezultate, pt ca a indreptat reflectorul inspre Isus

-cuvintele mesagerului au fost atat de autoritare si credibile incat cei doi ucenici ai lui Ioan B indata au mers dupa Isus.

37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus. 38 Isus S’a întors; şi, cînd i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?“ Ei I-au răspuns: „Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: „Învăţătorule), unde locuieşti?“ 39Veniţi de vedeţi“, le-a zis El. S’au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El.

-cine va fi interesat sa-l cunoasca pe Isus, va gasii un Isus disponibil la dialog,  si un Isus care ii va invita acasa la El ce cautatiAp.3:20 Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

-Isus isi face timp pt oricine vrea sa-l cunoasca Mat.12:20 Nu va frînge o trestie ruptă, şi nici nu va stinge un fitil care fumegă

Ei I-au răspuns: „Rabi unde locuieşti?  -raspunsul lui Isus astazi prin Biblie

Mat.18:20  Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor.“

Ps.27:4 Un lucru cer dela Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.

-Ps.26:8 Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale, şi locul în care locuieşte slava Ta

-Ps.63:2 Aşa Te privesc eu în locaşul cel sfînt, ca să-Ţi văd puterea şi slava.

Mod de evanghelizare eficient

-Andrei a impartasit bucuria  cu fratele lui, cu Petru si l-a adus la Isus  40 Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia“

Isus la gasit  a doua zi pe Filip, iar Filip a impartasit bucuria cu Natan; predica simpla functioneaza acolo unde exista inima deschisa

 

-dar Isus are nevoie de mesageri Rom.10:14-17  Dar cum vor chema pe Acela în care n’au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n’au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?
15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sînt trimeşi? După cum este scris: «Cît de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!»16 Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: «Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?» 17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.

 

-prin trairea noastra zilnica incotro am indreptat ochii oamenilor in 2015 ?

-am aratat prin alegerile noastre in 2015 ca avem ochii indreptati spre Regele Isus?

-am avut rezultate ca mesageri ai lui Isus in anul 2015 ?

-ce fel de slujitor ai fost in 2015 ?

-Ex. Ghehazi  disperat, hapsan, stapanit de 2 zdrente; robul gunoaielor de pe pamant

-Ex. Aron si Hur  Ex.17:12 Mînile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o subt el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mînile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mînile lui au rămas întinse pînă la asfinţitul soarelui.

-Ex. cei patru leprosi -foamete in Samaria 2 Imp.7:3  3 La intrarea porţii erau patru leproşi, cari au zis unul către altul: „La ce să şedem aici pînă vom muri?       8 Leproşii, ajungînd la intrarea taberii, au pătruns într’un cort, au mîncat şi au băut, au luat din el argint, aur şi haine, şi s’au dus şi le-au ascuns. S’au întors iarăş, au pătruns într’un alt cort şi au luat şi de acolo lucruri pe cari s’au dus şi le-au ascuns. 9 Apoi, şi-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea şi dacă vom aştepta pînă la lumina zilei de mîne, vom fie pedepsiţi. Veniţi acum şi haidem să dăm de ştire casei împăratului.“

-avem comoara, ce facem?

 

Daniel Corjuc  revelion 2015-2016  Maranata Udine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *