Indelunga rabdare si durerea clipelor nedorite

Autor: Marian Condrat

Îndelunga răbdare şi durerea clipelor nedorite – Romani 5:1-5

Fiecare avem clipe în viaţă de care ne pare rău…

1. Majoritatea greşelilor le facem din neştiinţă sau din nerăbdare.

1 Samuel 13:13, 14 – Nerăbdarea lui Saul l-a costat domnia

2. Oamenii nu se nasc ci devin răbdători.

Rom. 15:1 – Suntem datori să răbdăm slăbiciunile altora.

Luca 8:15 -…sunt aceea care, după ce au auzit Cuvîntul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac roadă în răbdare.

Luca 21:19 – Prin răbdarea voastră, vă veţi cîştiga sufletele!!!

Răbdarea este o virtute pe care o căutăm la alţii şi nu la noi. Unii se poartă parcă ar fi fiii lui Gingiz-Han nu a lui Hristos!!!!

Nu fi un ciuline care se agaţă de fiecare trecător!!!!

Matei 10:22 – cine va răbda pînă la sfîrşit va fi mîntuit.

3. Răbdare nu e slăbiciune e trăsătură divină.  

Rom.2:4, Ps 103:8 D-l e îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.

4. Răbdarea e un angajament, o hotărîre luată, bazată pe principii  biblice.

Respectarea hotărîrilor a promisiunilor determină caracterul.

5. Răbdarea este trăirea timpului după ceasul lui Dumnezeu – toate îşi au vremea lor!!!!

Neascultarea şi lipsa de încredere în Dumnezeu!!!!

Iacov 5:7, 8

6. Ce ne ajută să fim răbdători?

1. Duhul Sfint – parte din roadă

2. Scriptura – Rom. 15:4

3. Necazul din viaţă –  Rom. 5:3-4 necazul nu poate fi controlat decît prin răbdare.

4. Încercare credinţei – Iacov 1:3

5. Dragostea – 1 Cor. 13:4

6. Prov 19:11 – Înţelepciunea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *