ÎN ORICE TIMP ŞI ÎN ORICE VREME

Fap. 8
I. LUCRĂTORII
A. SUNT OAMENI SUB AUTORITATEA LUI DUMNEZEU
În toate vremurile şi în toate locurile, oamenii lui Dumnezeu primeau autoritate de la Cel pe care-L slujeau, iar odată cu primirea misiunii aveau obligativitatea ascultării absolute şi necondiţionate.
1. Astfel toţi lucrătorii trebuie să înveţe săă asculte întru totul de Dumnezeu. Ex.7:6;Ex. 7:20
2. În ascultarea lor trebuie să înveţe să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni, chiar dacă acest lucru va aduce cu sine dispreţul. Fap.5:29
Filip şi Pavel – reversul – un eşec garantat – Fap.19:13-20
B. SUNT OAMENI AI ACŢIUNII
Acest lucru presupune un angajament total.
Ier.20:7-9; Io.2:17; Fap.9:32;36-43;Fap.10; Mc.1:38
C. SUNT EXEMPLE
2Cor.2:15;1Cor.6:4;2Cor.6:4;”cor.4:5; 2Pt.1:16
II. CĂUTĂTORII DE DUMENEZEU
A. OAMENI CARE AU NEVOIE DE LUMINĂ
Atâta timp cât omul nu-L cunoşte pe Dumnezeu în el nu există dorinţa de de a cunoaşte calea prin care se poate ajunge la El. Odată ce omul doreşte să-L caute se confruntă cu câteva probleme: nu ştie cum,nu ştie unde, nu ştie de unde să înceapă. Famenul este un exemplu al celor remarcate de către Pavel în 2Cor.4:3, vezi Ps.36:9
B. OAMENI CARE AU NEVOIE DE CREDINŢA MÂNTUITOARE
Se nasc două întrebări: care este?; unde o pot găsi?
2Tim.3:15
1. Credinţa mântuitoare – Io.20:31; 1Io.5:21
2. Credinţa care să le aducă iertare – Fap.13:38; 1Io.2:12; Fap.4:12; Lc.1:77
3. Credinţa care să le aducă împăcarea cu Dumnezeu – Io.14:27; Io.16:33; Rom.5:1-…
4. Credinţa cre le aduce viaţa veşnică – 1Io.5:12,13; Io.17:3
C. OAMENI CARE TREBUIE SĂ IA O DECIZIE
2Cor.5:19,20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *