Importanta invierii lui Hristos

Autor: Anonim

Importanţa învierii lui Hristos

1. Pentru persoana Sa

– În toată activitatea Sa a dat dovadă de onestitate şi adevăr („Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”)

– Dacă n-a înviat atunci a fost un mincinos pentru că a promis că va învia. Îngerul – „Nu e aici, a înviat după cum zisese”

– Matei 12:40 – „semnul lui Iona – Fiul Omului va sta trei zile în inima pământului”

– Matei 16:21 – ucenicilor – a treia zi are să învieze.

– Învierea dovedeşte că Isus e un adevărat Profet şi tot ce-a spus e adevărat.

2. Pentru lucrarea Sa

– A venit cu o lucrare precisă – să mântuiască

– Dacă n-ar fi înviat n-ar fi fost nici:

o Mare Preot – preot şi jertfă

o Mijlocitor şi avocat

o Cap al bisericii

– N-am avea nici răscumpărare, nici putere

– Galateni 2:20

– Romani 6:6-10

3. Pentru Evanghelie

– 1 Corinteni 15:3-8

– Evanghelia se bazează pe 2 fapte

o Isus a murit

o Isus trăieşte

– El n-a leşinat. El a înviat – sunt martori

– Fără înviere nu-i nici Evanghelie

4. Pentru noi

– Dacă Isus n-a înviat:

o mărturia noastră e falsă

o credinţa noastră-i fără conţinut

o aşteptările fără speranţă

5. Dovezile învierii

– Arătări

– Moartea ucenicilor

– Schimbarea zilei de odihnă – ucenicii iudei

– Cincizecimea

– Vieţi schimbate azi

Ce este învierea Domnului Isus ?

1. Cea mai mare întâmplare din istoria lumii

– Fapte 1:3

2. Cea mai mare dovadă a creştinismului

– Romani 1:4

3. Cea mai mare descoperire a puterii lui Dumnezeu

– Efeseni 1:20

4. Cel mai mare adevăr al Evangheliei

– 1Corinteni 15:3-4

5. Cea mai mare realitate a credinţei

– 1Tesaloniceni 4:14

6. Cel mai mare îndemn la sfinţenie

– Romani 6:9-12

7. Cea mai tare nădejde în învierea morţilor

– 1Corinteni 15:12,20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *