IMPERATIVE PERICULOASE: BUCURATI-VA!

Mat 28:8 Ele au plecat repede de la mormînt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
Mat 28:9 Dar iată că le-a întîmpinat Isus, şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s’au apropiat să-i cuprindă picioarele, şi I s’au închinat.
Mat 28:10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.”
Mat 28:11 Pe cînd se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întîmplate.
Mat 28:12 Aceştia s’au adunat împreună cu bătrînii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani,
Mat 28:13 şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe cînd dormeam noi, şi L-au furat.”
Mat 28:14 Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi, şi vă vom scăpa de grijă.”
Mat 28:15 Ostaşii au luat banii, şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s’a răspîndit zvonul acesta printre Iudei pînă în ziua de astăzi.
Mat 28:16 Cei unsprezece ucenici s’au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.
Mat 28:17 Cînd L-au văzut ei, I s’au închinat, dar unii s’au îndoit.
Mat 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt.
Mat 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.
Mat 28:20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

CE INSEAMNA INVIEREA PENTRU CRESTINI?
CHRISTOS A INVIAT! SI CE DACA? Care este insemnatatea invierii pentru credinciosi?
Doresc sa vorbesc in seara asta despre 4 mandate ale invierii:

1. MANDATUL CURAJULUI NU VA TEMETI!
2. MANDATUL PUTERII
Mat 28:18 Isus S’a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt.
Luk 24:49 Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămîneţi în cetate pînă veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”
Act 1:8 Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.”
Joh 16:7 Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-l voi trimete.
Joh 16:13 Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
Joh 16:14 El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.
Putere pentru o viata vibranta – Dimensiune supranaturala a vietii crestine
Putere pentru o inchinare autentica – dimensiunea inspirata a puterii
Putere pentru evanghelism
Autoritate peste lumea demonica

3. MANDATUL MISIUNII
Joh 20:20 Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mînile şi coasta Sa. Ucenicii s’au bucurat, cînd au văzut pe Domnul.
Joh 20:21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M’a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi.”
Joh 20:22 După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfînt!

Oamenii vor stii ca voi sunteti copii mei daca va iubiti unii pe altii.

4. MANDATUL BUCURIEI – Prima porunca pe care Mintuitorul o da ucenicilor este: “Bucurati-va!”
IN DATA DE Feb. 27, 1991, IN TIMPUL RAZBOIULUI Desert Storm, Ruth Dillow A PRIMIT UN MESAJ FOARTE TRIST DE LA PENTAGON CARE SPUNEA CA FIUL EI CLAYTON A CALCAT PE O MINA IN KUWEIT SI A MURIT.
SOCUL MEU SI TRISTETEA MEA AU FOST DE NESUPORTAT. AM PLINS 3 ZILE NEINCETAT. AM FOST MINIOASA SI NIMENI NU A PUTUT SA MA MINGIIE. DISPERAREA A FOST TOTALA.

L-A 3 ZILE A SUNAT TELEFONUL SI LA INCEPUT N-AM VRUT SA RASPUND. APOI AM RIDICAT IN “MAMA SUNT EU CLAYTON, SUNT VIU. MESAUL DINAINTE A FOST O GRESEALA. LA INCEPUT NU MI-A VENIT SA CRED, DAR I-AM RECUNOSCUT VOCEA. ERA EL VIU.

AM RIS, AM PLINS, AM SARIT, AM URLAT, AM ALERGAT PE STRADA.
BUCURIA MEA A FOST DE NEDESCRIS.
She said, “I laughed, I cried, I felt like turning cartwheels, because my son whom I had thought was dead, was really alive. I’m sure none of you can even begin to understand how I felt.”
Crestinismul este diferit de celelalte religii: prin bucuria mintuirii Philip Yancey in vizitain India – tara in care cele 4 mari religii ale lumii coexista: Budismul, Islamul, Hinduismul si Crestinismul
A. BUCURIA CRESTINA N ESTECONDITIONATA DE CIRCUMSTANTE SI ESTE LEGATA DE CHRISOS
Bucuria este definitia biblica a fericirii
B. Sursa bucuriei este Dumnezeu Psa 43:4 Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria şi veselia mea, şi Te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!
Psa 16:11 Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sînt bucurii nespuse, şi desfătări vecinice în dreapta Ta.

C. INTREAGA LUCRARE A LUI ISUS A AVUT CA SCOP BUCURIA CREDINCIOSULUI

Joh 15:11 V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.

D. Bucuria este expresia convertirii: toti cei care s-au convertit au fost bucurosi
Mat 13:44 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără ţarina aceea.
E. Bucuria este semnul prezentei Duhului in viata credinciosului Gal. 5:22
Bucuria este atmosfera Imparatiei: Rom 14:17 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt.
F. Bucuria este arma secreta a Crestinismului: Neh 8:10 Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mîncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci, şi trimeteţi cîte o parte şi celor ce n’au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mîhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.”
G. Bucuria trebuie exprimata:
BUCURIA ESTE SANATOASA
BUCURIA ESTE TRANSFORMATOARE
BUCURIA ESTE MOLIPSITOARE
66:1 Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămîntului.
88:1Cîntaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!
Psa 100:1 (Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pămîntului!
Psa 100:2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
Psa 98:8 să bată din palme rîurile, să strige de bucurie toţi munţii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *