Imagine sau Identitate

Text: galateni 2:20
Introducere: Un lucru greu de crezut este acela că creştinismul trăieşte doar o imagine a ceea ce este şi nu o identitate. Te-ai întrebat ce însemnă acest lucru, sau ce implică acesta. Imaginea este uşor să o realizezi dar identitatea este un proces care durează o viaţă. Pentru a le fi mai uşor unii recurg la metoda imagini, şi dau la o parte pe cea identităţii. Dar şti ce-l mulţumeşt pe Dumnezeu? Identitatea pe care o trăieşti. Pavel ne vorbeşte aici despre o identificare, despre lucrarea aceea din viaţa omului care cere un sacrificiu. Poate cel mai deficitar lucru din momentul sărbătoririi evenimentului lui Isus Cristos, este că se rămâne doar cu o informaţie şi nu cu evenimentul în sine.

I. Răstignirea – v.20a
– nu o realizezi singur – nu poţi sa-ţi impui această stare indepndent, pentru că ea produce suferinţă, iar dacă ai putea să relizezi ceva pentru viaţa ta nu aceasta ar fi metoda
– prin răsticnire te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca şi un om absolvit de păcatele tale – Col.2:9
– prin răsticnire te muţi de sub influenţa unei autorităţi păcătoase, sub influenţa lui autorităţii lui Cristos.
– răstignirea faţă de o cauză străină de cea a lui Cristos, îţi oferă moartea, pe când cea împreună cu Cristos îţi asigură viaţa
II. Renunţare – v.20b
– cunoaşterea lui Cristos implică renunţare
– renunţarea nu-ţi anulează personalitatea ci o sfinţeşte
– renunţarea nu există dacă lucrurile vechi mai au o continuitate în viaţa ta
– renunţarea dă oportunitatea lui Dumnezeu să-ţi ofere dorinţa de sfinţire, de a-l cunoaşte pe Elşi puterea învierii lui
– renunţarea nu o realizezi fără nici o acceptare – Filip. 3:10

III. Acceptare v.20c
În ce constă această abamdonare?
– într-o abandonare a sforţărilor tale propri şi într-o supunere faţă de moartea şi învierea lui Cristos
– acceptarea nu este reală dacă ea nu-l implică pe Cristosca Domn şi Mântuitor
– mântuirea adevărată este aceea care produce o inimă care ştie şi care simte responsabilitatea ei de a răspunde la realitatea dimniei lui Cristos
Încheiere: E poate greu de în a trăi viaţa de creştin în identificare şi nu în imaginare. Dar să ştii că merită efortul. Pavel a pus în aplicare momentul morţii şi învierii lui Cristos, şi cunoşti cum a trăit. Şi tu ai la îndemână aceleaşi oportunităţi de a-ţi schimba viaţa ca şi Pavel. Cred că se poate realiza un astfel de lucru şi cu viaţa ta.
©Tecasa Beniamin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *