Iertarea

1. Ce este iertarea?

1. A renunţa la învinuirea pe care o aduci altora

– M-ai furat, jignit, bârfit – te pot considera rău sau hoţ.

– Dacă iert nu trebuie să folosesc aceste cuvinte.

– Isus a zis că suntem prietenii Lui dar noi l-am lovit.

2. A renunţa la despăgubire

– Cine iartă nu are pretenţii.

– „Te iert dar să-mi dai banii înapoi”

– „Să te văd că-ţi pare rău”

3. Iertarea nu-i egală cu toleranţa

– Iorga – „O iertare dată prea uşor e mama unei noi fărădelegi”

4. Ea nu e tact, politeţe, diplomaţie

2. Problemele iertării

1. Neiertarea dovedeşte relaţia ruptă cu Isus

– Fiul risipitor a plecat de acasă şi avea nevoie de iertare.

– Şi noi în Eden am păcătuit şi trebuia să fim iertaţi.

2. Iertarea e costisitoare

– Genesa 45 – conştiinţa fraţilor lui Iosif e apăsată.

– Ei credeau că Iosif se va răzbuna; avea şi de ce.

– Iosif alege să ierte restabilind relaţiile în familie.

– Cu reputaţia furată, cu banii lipsă e greu să ierţi.

– Isus cu cununa de spini pe cap a zis: „Tată iartă-i…”

3. Ca să fim iertaţi trebuie să iertăm şi noi pe alţii

– Matei 6:13 – „Dacă iertaţi oamenilor greşelile şi Tatăl vostru vă va ierta”

5. Iertarea reinstaurează relaţiile normale

– Cu soţia, cu păstorul, părinţii, copii, vecini, Dumnezeu.

6. Trăieşte într-un spirit al iertării

– Adevărata iertare nu se dă după ce-ai greşit, ci ţi se dă iertarea şi înainte de a greşi.

– Iona – „Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate”

– „Cui i se iartă mult, iubeşte mult”

– Psalmul 103:3 – „Binecuvântează suflete pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui. El îţi iartă toate fărădelegile tale”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *