Iacov cel mic – Chemat de Domnul dar castigat de parinti

Autor: Marian Condrat

IACOV – CHEMAT DE DOMNUL DAR CÎŞTIGAT DE PĂRINŢI

Este o lecţie pentru părinţii care-şi doresc copiii să rămînă în biserică şi nu doar. Ci să-i vadă slujind cu ardoare Acelui pururir veşnic. Ucenicia trebuie să înceapă în propria casă: copiii noştrii. Să fii maestru în facerea de ucenicii nu-ţi trebuie prea mult material didactic, nici prea multe seminarii teologice ci doar: TIMP ŞI EXEMPLU.

1. Cei trei “Iacovi”:

· Nu există decît un singur copil perfect în lumea aceasta şi fiecare mama îl are.

· Datoria noastra nu e să-i aducem pe lume ci să-i ducem în cer!!!

· În Noul Testament întîlnim trei Iacovi: Iacov  fiul lui Zebedei fratele lui Ioan, Iacov fiul lui Alfeu fratele lui Matei, Iacov fratele Domnului Isus

· Este greu să decizi la care din ei se referă Petru sau Pavel cînd folosesc numele de Iacov.

· Fapte 12:2 – şi a ucis cu sabia pe Iacov fratele lui Ioan. Înainte de convertirea lui Pavel!

· FA 12:17 –  Petru le-a făcut semn cu mîna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă, şi a zis: “Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.” Apoi a ieşit, şi s’a dus într’alt loc. Care?

· FA 15:13 – Cînd au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvîntul, şi a zis: Fraţilor ascultaţi-mă! Care?

· Gal 2:9 – şi cînd au cunoscut harul,care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, cari sînt priviţi ca stîlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba, mîna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.

· Gal 2:12 –  În adevăr, înainte de venirea unora dela Iacov, el mînca împreună cu Neamurile; dar cînd au venit ei, s’a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. Care?

· FA 21:18 –  A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi toţi presbiterii s’au adunat acolo. – Gal 1:19 – Dar n’am văzut pe niciunul altul dintre apostoli, decît pe Iacov, fratele Domnului.

· 1 Cor 15:7 – În urmă s’a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. – se pare ca Iacov fratele Domnului l-a vazut aparte pe Isus cel inviat! EX: Emaus Lc. 24:13, Mc 6:2,3

· Iacov 1:1 – Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii cari sînt împrăştiate: sănătate!

· Iuda 1:1 – Iuda, rob al lui Isus Hristos, şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, cari sînt iubiţi în Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi pentru Isus Hristos:

2. Ce spune istoria?

Părinții săi ar fi fost Alfeus și Maria-Kleophas.

Era din Nazaret şi s-a mutat în Capernaum.

A început să-l urmeze în al doilea an al predicării lui Isus. Mama lui era în echipa Domnului!

I s-a dat apelativul “cel mic” pentru a face diferenţa cu Iacov fiul lui Zebedei, Iacov cel mare.

Iacov a fost un Nazireu. Dedicat Domnului – Genunchii de cămila. Era respectat de către evrei  nelipsit de la templu.

A slujit bisericii din Ierusalim timp de 32 de ani.

Martir – Oraşul egiptean Ostranchina răstignit, sau ucis cu pietre la Ierusalim.

3. Ce învăţăm de la Iacov?

· Luca 6:12, 13 – şi a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli.

· Marcu 15:40, 41 – ….

· Luca 8:1-3 -….

· Domnul e interesat de oamenii mici, neînsemnaţi. – mikros – cel mic

· Şi pentru cei mici Domnul are o chemare – l-a numit apostol!!!

· A slujit urmînd un exemplu al familiei – mama şi tata

· Este singurul apostol la care avem mai multe informaţii despre familia lui decît despre el!!!

· Părinţii slujitori se gîndesc  la slujirea copiilor – Mt 20:20, Mc 10:35 – unitate în atitudine, în cerere.

· Slujitorii se nasc din părinţi slujitori – Mc. 14:40,  Luca 8:1-3 – Fetele lui Filip, Timotei, Ana – Samuel, Simon din Cirena – Ruf si Alexandru. Iacov a făcut ce a vazut!

· Slujitorii primesc mărturia părinţilor slujitori – Luca 24: 10, 11. A crezut-o mai tîrziu.

· Slujitorii văd statornicia unor părinţi statornici – Ioan 19:25 – A rămas la cruce pînă la sfîrşit!

· Slujitorii au nevoie de exemple de slujire – mama şi tata

· Părinţi! Oferiţi copiilor ce este mai important – Isus!!! Este singura avere pe care poţi să o iei cu tine în cer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *