“Fiti oameni”!

Autor: Iorgoni Adinel

Fiti Oameni

1 Corinteni 16:13-18

1. Veghind (vs.13a)

a.pentru a nu fi surprinsi nepregatiti (Matei 24:42)

b.pentru a nu fi capturati de inamic (1 Petru 5:8)

2. Fiind tari in credinta (vs.13b)

a.in credinta in Domnul (Efeseni 6:10)

b.pentru a putea birui incercarea (Efeseni 6:11)

3. Facand totul cu dragoste (vs.14)

a.cu o dragoste neprefacuta (1 Petru 1:22)

b.caci dragostea acopera o sumedenie de pacate (1 Petru 4:8)

4. Aratand supunere (vs.16)

a.fata de Dumnezeu (Iacov 4:7,10)

b.fata de oameni (Evrei 13:17)

5. Pretuindu-i pe cei din jur (vs.18)

a.primindu-i in Domnul (Filipeni 2:29)

b.Pretuindu-i in dragoste (1Tesaloniceni 5:13)

AMIN!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *