“Fiti oameni”!

1 Corinteni 16:13-18 “Fiti oameni”

1.Veghind(vs.13a)

a.pentru a nu fi surprinsi nepregatiti(Matei 24:42)

b.pentru a nu fi capturati de inamic(1 Petru 5:8)

2.Fiind tari in credinta(vs.13b)

a.in credinta in Domnul(Efeseni 6:10)

b.pentru a putea birui incercarea(Efeseni 6:11)

3.Facand totul cu dragoste(vs.14)

a.cu o dragoste neprefacuta(1 Petru 1:22)

b.caci dragostea acopera o sumedenie de pacate(1 Petru 4:8)

4.Aratand supunere(vs.16)

a.fata de Dumnezeu(Iacov 4:7,10)

b.fata de oameni(Evrei 13:17)

5.Pretuindu-i pe cei din jur(vs.18)

a.primindu-i in Domnul(Filipeni 2:29)

b.Pretuindu-i in dragoste(1Tesaloniceni 5:13)

AMIN!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *