Ferice de cei saraci in duh

Mat.5:1-12

 

1Cînd a văzut Isus noroadele, S’a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s’au apropiat de El. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: 3Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! 5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul! 6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!   

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

 

-in fata lor statea cineva care cunostea taina sufletului (mesaj si catre conducatorii religiosi)

Saducheii – patroni – bogati, functii inalte in conducerea politica dar si in preotime (70 de membrii in sobor)

-se considerau autosuficienti, (spuneau ca D nu se implica in orice) negau invierea mortilor, sau viata dupa moarte, ingerii si demonii

-acceptau autoritatea Cuvantului nu si traditia orala

Fariseii – oameni de afaceri din clasa mijlocie, mai aproape de oameni, credeau in traditia orala egala cu autoritatea Cuvantului,

-credeau in implicarea lui D in cele mai mici detalii, in invierea mortilor, viata dupa moarte

 

-pt omul natural “sarac in duh” inseamna fara putere in rugaciune, cantare, predica, fara daruri etc.

-a fi sarac in duh nu este o slabiciune, ci o virtute (calitate morala, sanatate spirituala)

sarac inseamna sa n-ai nimic si sa traiesti din capatat, sa depinzi de altul ; toti fugim de saracie

 

1 Omul sarac in duh isi vede starea launtrica goala, saraca, neputincioasa, fara putere

-recunoaste ca prin eforturile proprii nu va ajunge in cer

Lu.18:10 Doi oameni s’au suit la Templu să se roage; unul era Fariseu, şi altul vameş. 11 Fariseul sta în picioare, şi a început să se roage în sine astfel: «Dumnezeule, Îţi mulţămesc că nu sînt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. 12 Eu postesc de două ori pe săptămînă, dau zeciuială din toate veniturile mele.» 13 Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: «Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!» 14 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s’a pogorît acasă socotit neprihănit decît celalalt. Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat.“

-recunoaste ca trebuie sa renunte la Eul sau, la sine     Mat.16:24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze

-lumea spune trebuie sa crezi in tine, sa ai sange rece, rezistent la stres psihic, pasiv fata de ce spun oamenii; trebuie sa te vezi plin de abilitati

-vine Isus si spune ferice de omul care se vede gol, sarac “se leapada de sine” si ma cauta. Aici se vede diferenta intre crestin si lume.

 

Ghedeon  –   Jud.6    11 Apoi a venit Îngerul Domnului, şi S’a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grîu în teasc, ca să-l ascundă de Madian.

12 Îngerul Domnului i S’a arătat, şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!“13 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentruce ni s’au întîmplat toate aceste lucruri? Şi unde sînt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc părinţii noştri cînd spun: «Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?» Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă în mînile lui Madian!“ 14 Domnul S’a uitat la el, şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din mîna lui Madian; oare nu te trimet Eu?“ 15 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sînt cel mai mic din casa tatălui meu.“
16 Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om“.

 

Moise – Exod.3:11   11 Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sînt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?“

David – D promite un urmas la tron care va construi templul

1Cron.17:15 15 Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta.
16 Şi împăratul David s’a dus şi s’a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis: „Cine sînt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m’ai făcut să ajung unde sînt? 17 Şi atîta este puţin lucru înaintea ta, Dumnezeule! Tu vorbeşti şi de casa robului Tău pentru vremile viitoare. Şi binevoieşti să-Ţi îndrepţi privirile asupra mea în felul oamenilor, Tu care eşti înălţat, Doamne Dumnezeule!

 

2 Omul sarac in duh se agata cu disperare de Dumnezeu, traieste dependent de Isus

Ioan.15:4 Rămîneţi în Mine, şi Eu voi rămînea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămîneţi în Mine

Cum pot sa devin sarac in duh?

-renuntam la resursele noastre personale de incredere si ne agatam cu disperare de D;  nu ne nastem saraci in duh ci devenim;

-daca voi incepe sa privesc la Isus 1 imi voi vedea falimentele  

                                                             2 voi vedea frumusetea lui Isus

 Isaia 6:1-7  În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două sburau. 3 Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui“! 4 Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s’a umplut de fum. 5 Atunci am zis: „Vai de mine! Sînt pierdut, căci sînt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor! 6 Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mînă, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. 7 Mi-a atins gura cu el, şi a zis: „Iată, atingîndu-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!“

 

2 voi vedea frumusetea lui D        Psalmul 34:5  Cînd îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

 

-Imparatia cerurilor este doar pt cei saraci in duh, smeriti, lipsiti de trufie, lipsiti de iubire de sine, lipsiti de mandrie

Pavel in Rom.7:18  Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n’am puterea să-l fac.

-Petru in  Lu.5:8  Cînd a văzut Simon Petru lucrul acesta, s’a aruncat la genunchii lui Isus, şi I-a zis: „Doamne, pleaca dela mine, căci sînt un om păcătos.“

-Ioan in Apocalipsa:3:17 Pentrucă zici: „Sînt bogat, m’am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic“, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol

-Mat.11:28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

 

Cine nu sunt saraci in duh?

-crestinii care nu accepta sa fie corectati, sa li se spuna comportamentul e gresit, acestia au o parere inalta despre ei  1Sam.15:30 Saul a zis iarăş: „Am păcătuit! Acum, te rog, cinsteşte-mă în faţa bătrînilor poporului meu, şi în faţa lui Israel; întoarce-te cu mine, ca să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului tău.“

-crestinii care se incred in ei Lu.12:20 Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?»

-crestinii care spun eu pot si fara biserica, imi ajunge o data la luna, nu vreau sa depind de biserica 1Cor.12 spune altceva

  Final. Cat de mult te rogi (atunci apelezi la D) dovedesti cat de sarac esti in Duh;

-cand te rogi dovedesti ca ai nevoie de Isus; ca esti dependent de Isus !!!!!

 

 

Daniel Corjuc,  Maranata Udine –  04.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *