Ferice de cei flamanzi si insetati dupa neprihanire

Mat.5:1-12

 1Cînd a văzut Isus noroadele, S’a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s’au apropiat de El. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: 3Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! 5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul!6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!   

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

 

-in fata lor statea cineva care cunostea taina sufletului (mesaj catre conducatorii religiosi)

Saducheii – patroni – bogati, functii inalte in conducerea politica dar si in preotime (70 de membrii in sobor)

-se considerau autosuficienti, (spuneau ca D nu se implica in orice) negau invierea mortilor, sau viata dupa moarte, ingerii si demonii

-acceptau autoritatea Cuvantului nu si traditia orala

Fariseii – oameni de afaceri din clasa mijlocie, mai aproape de oameni, credeau in traditia egala cu autoritatea Cuvantului,

-credeau in implicarea lui D in cele mai mici detalii, in invierea mortilor, viata dupa moarte

Carturarii – invatatorii legii

Zelosii  cei ce provocau rascoalele impotriva romanilor

 

 Fericirile – Calitati care apartin lui Dumnezeu, e Duhul Sfant care produce in noi aceste calitati si nu sunt rezultatele iscusintei sau a meritelor noastre

Mat.5:20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întreceneprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor

 Exemplul oamenilor religiosi, incredintati ca eforturilor lor pot produce neprihanire.

Mat.23:23 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi daţizeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

   -Lu.18:11,12 Fariseul sta în picioare, şi a început să se roage în sine astfel: «Dumnezeule, Îţi mulţămesc că nu sînt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. 12 Eu postesc de două ori pe săptămînă, dau zeciuială din toate veniturile mele.»

      -si totusi parerea lui Isus despre acesti oameni religiosi este una  dramatica   Mat.23:28  Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţioamenilor, dar pe dinlăuntru sînteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

 

II   Ce zice lumea despre flamanzi, insetati sau neprihanire si ce zice Biblia?!

  

 Neprihanire –dreptate, corectitudine, om fara pacat

-neprihanire gr. dikaiosune indreptatire, acea justificare despre care vorbeste Pavel prin credinta, iertare, acceptare

-flamand –  nemancat,  dornic de a manca, infometat / opusul  imbuibat, satul, are senzatie de voma,    greata

spiritual-foame – gr. peinao stare disperata de foame dupa justijicare, omul care simte foame dupa dreptate

insetat – dornic de a bea, cu gura uscata, insetosat /

spiritual – sete – gr. dipsao nevoie disperata, dureroasa dupa apa vie, dupa sfintenie

Deci oameni care sufera, care se topesc, care ard, care se chinuiesc dupa neprihanire, indreptatire, e vorba despre un plans launtric dureros dupa sfintire, o suferinta care tortureaza firea

 

III   Isus se foloseste de doua nevoi fundamentale universale: foamea si setea pt  a ne transmite doua lucruri importante, vitale:

 

1 Lipsa hranirii sufletului inseamna moarte  (ca cel al trupului defapt)

-cele doua nevoi, foamea si setea nu se implinesc singure

-omul care nu se hraneste devine slab, bolnav si neputincios (nu poate purta sarcini)

-Is.55:1-3 Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n’are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! 2 De ce cîntăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi cîştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mînca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. 3 Luaţi aminte, şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi:

-Amos.5:4 si 6 Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă, şiveţi trăi

6 Căutaţi pe Domnul, şi veţi trăi!

 

2 Hranirea cu alimente gresite sau otravitoare duce la moarte (ca cel al trupului defapt)

-cresterea noastra depinde de ce mancam si ce bem iar alegerea bucatelor depinde de noi

6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!   

 

Omul creat de Dumnezeu cu trup, suflet si duh

Trupul – corpul vizibil cu nevoile sale

Sufletul – ratiune, sentimente si vointa cu nevoile lui

-de ce este in stare o neimplinire a unei nevoi emotionale -inima lui Absalom arde de dor dupa partasie cu tatal sau David  2Sam.14:28 -30 Absalom a locuit doi ani la Ierusalim, fără să vadă faţa împăratului. 29 Apoi a chemat pe Ioab, să-l trimeată la împăratul: dar Ioab n’a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară; şi Ioab tot n’a vrut să vină. 30 Absalom a zis atunci slujitorilor lui: „Vedeţi, ogorul lui Ioab este lîngă al meu; are orz pe el; duceţi-vă şi puneţi-i foc.“ Şi slujitorii lui Absalom au pus foc cîmpului.

Duhul – acea parte launtrica cu nevoia ei – a tanjii dupa Dumnezeu

 

IV  Care sunt alimentele dupa care tanjim, nevoile care incercam sa le implinim? Pt fire sau duh?

Placerea lumii implineste nevoia firii

-ce a ales Moise? Evr.11:24,25 Prin credinţă Moise, cînd s’a făcut mare, n’a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
25 ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decît să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.

-ce a ales Dima? 2Cor.4:10 Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m’a părăsit

-ce ne sfatuieste Pavel? 1Cor.7:30,31 cei ce plîng, ca şi cum n’ar plînge; cei ce se bucură ca şi cum nu s’ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n’ar stăpîni; 31cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s’ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece.

Partasiile rele implineste nevoia egoista a firii, unora le e rusine, frica sa iasa cu adevaratii crestini

-Ef.5:4-7 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase… 5 Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n’are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşerte; căci din pricina acestor lucruri vine mînia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 7 Să nu vă întovărăşiţi dar deloc cu ei.

-ce zice profetul Amos.3:3 Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi?

Necredinta implineste nevoia firii

-cum era  Avraam Rom.4:20 El nu s’a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,

 

Cum arata neprihanirea dupa care trebuie sa-mi fie foame si sete?

Recunosc pacatosenia si strig dupa ajutor     

fiul risipitor; fiul cel mare ramane cu inima neagra Lu.15:21 Fiul i-a zis: «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sînt vrednic să mă chem fiul tău

Neprihanirea capatata prin iubirea lui Isus   Rom.5:9 Deci, cu atît mai mult acum, cînd sîntem socotiţi neprihăniţi, prin sîngele Lui, vom fi mîntuiţi prin El de mînia lui Dumnezeu

Partasie cu cerul implineste nevoia duhului, sa traiesc in fiecare zi cu Isus

Partasie cu biserica, cu  fratii

-Ps.122:1-4 Mă bucur cînd mi se zice; „Haidem la Casa Domnului!“ 2Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime! 3 Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr’o bucată! 4 Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.

-Pavel despre dorinta lui de partasie cu biserica din Corint  1Cor.16:7 De data aceasta nu vreau să vă văd în treacăt, ci trag nădejde să mai rămîn cu voi cîtăva vreme, dacă va îngădui Domnul

-abia astept sa stau la Cina cu fratii – locul acceptarii si iertarii

 

 

Daniel Corjuc  Udine  08.11.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *