Evlavia in scrierile lui Pavel

Autor: Ciprian Pasare

EVLAVIA – IN SCRIERILE LUI PAVEL

Jerry Bridges prezinta evlavia prin devotement pentru Dumnezeu, care are ca rezultat o viata placuta lui Dumnezeu, caracterizata prin dragoste si dorinta pentru Dumnezeu.
1. Lipsa evlaviei:
– generează orice formă de păcat 2 Timotei 3:2
– generează un etalon: Legea 1 Timotei 1:9
2. Importanta evlaviei:
– in societate 1 Timotei 2:2
– in familie 1 Timotei 5:4
– in viaţa personală 1 Timotei 6: 11
3. Conduita evlaviei:
– demonstrată prin fapte bune 1 Timotei 2:10
– formata prin disciplina 1Timotei 5:4
– formata prin învăţătura 1 Timotei 6:3
– insotita cu mulţumire 1 Timotei 6:6
– demonstrată în slujire Tit 1:1
– insotita de închinare şi reverenţă Evrei 12:8
– demonstrata prin perseverenta 1 Timotei 4:7
4. Frumuseţea evlaviei:
– este o taină 1 Timotei 3:16
– este Hristos 1 Timotei 3:16; Evrei 5:7
– este libertate spirituală 1 Timotei 1:9
5. Beneficiile evlaviei: 
– temporara 1 Timotei 4:8
– veşnică 1 Timotei 4:8; Evrei 12:28
6. Testul evlaviei:
– părăseşte toate formele de manifestare lumească Tit 2:12
– evita părtăşia cu imitatorii evlaviei 2 Timotei 3:5
– devotament în persecuţii 2 Timotei 3:12
7. Avertizările evlaviei:
– atenţie la falşii imitatori 2 Timotei 3:5
– atenite la slujitorii profitori 1 Timotei 6:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *