Eu pastrez, El pastreaza, noi pastram

Autor: Huțan Iosif

Eu trebuie să păstrez:

 • Sfaturile (Proverbe 3:1)
 • bunătatea și iubirea (Osea 12:6)
 • Încredințarea care o am (Romani 14:22)
 • Credința și un cuget curat (1 Timotei 1:19)
 • Taina credinței (1 Timotei 3:9)
 • Ce am (Apocalipsa 3:11)

El (Dumnezeu) păstrează:

 • bunătatea Lui (Psalmul 31:19, Ieremia 31:3)
 • sufletul nostru cu viață (Psalmul 66:9)
 • 7000 bărbați în Israel (Romani 11:4)
 • vremurile și soroacele (Fapte 1:7)
 • în Adânc, îngerii care au păcătuit (2 Petru 2:4)
 • cerurile și pământul pentru foc (2 Petru 3:7)

Noi (trebuie să) păstrăm:

 • pe Dumnezeu (Romani 1:28)
 • unirea Duhului (Efeseni 4:3)
 • ce este bun (1 Tesaloniceni 5:21)
 • o plăcută aducere aminte ( 1 Tesaloniceni 3:6)
 • o deplină nădejde (Evrei 6:11)
 • încrederea nezguduită (Evrei 3:6, 3:14)
 • mărturia lui Isus (Apocalipsa 19:10)

Isaac n-a păstrat binecuvântare pentru Esau (Geneza 27:36)

Înțelepții păstrează știința (Proverbe 10:14)

Eclesiastul și-a păstrat înțelepciunea (Eclesiastul 2:9)

Mama lui Isus a păstrat cuvintele în inima ei (Luca 2:19)

Maria, a păstrat mirul pentru ziua îngropării lui Isus (Ioan 12:7)

Tu ce păstrezi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *