Dumnezeul creştinului

Isaia 41:10

INTRODUCERE:
Dumnezeul nostru este Singurul Dumnezeu Adevărat. Noi suntem copiii Lui şi am ajuns în această stare datorită Harului Său pentru noi. Prin credinţa în Domnul Isus orice om poate să devină un membru în Familia lui Dumnezeu. El are milă faţă de copii Săi şi îşi aduce aminte că suntem carne şi că noi mai greşim şi păcătuim împotriva Lui. De multe ori merităm să murim pentru păcatele pe care le facem, dar El ne iartă şi ne arată bunătatea şi dragostea pentru noi din nou şi din nou, în fiecare zi.
Vom observa împreună trei lucruri importante despre Dumnezeu în acest text şi acestea sunt:

SCHIŢA: I. Prezenţa lui Dumnezeu
II. Relaţia cu Dumnezeu
III. Asigurarea lui Dumnezeu

STUDIU: I. Prezenţa lui Dumnezeu – …Eu sunt cu tine…
Evrei 13:5

A.Este prezent când avem temeri
Nu te teme
1.Oare de ce să ne temem dacă Dumnezeul care a creat universul este de partea noastră?
Ex: un copilaş nu se teme de nimic atunci când este cu tatăl său.
2. Noi, împreună cu El reprezentăm majoritatea.
B. Este prezent atunci când ne îngrijorăm
Nu te uita cu îngrijorare
A.Domnul Isus ne invită să nu ne ingrijorăm
Matei 6:33,34
B.Domnul Isus ne invită să Îi dăm Lui poverile noastre Matei 11:28

II. Relaţia cu Dumnezeu – …Eu sunt Dumnezeul tău…

A.Noi suntem copiii lui Dumnezeu Ioan 1:12
1.Copilul depinde de tatăl său
2.Copilul trebuie să dea respect tatălui său
B.El nu este doar Tatăl nostru, ci Dumnezeul nostru
1.Dumnezeu merită toată cinstea şi toată slava din partea noastră – Romani 11:36
2.Trebuie să ne temem de Dumnezeu
Proverbe 1:7

III. Asigurarea lui Dumnezeu – „…Eu te voi întări…”, „…Eu te voi sprijini…”

A.Ne asigură că ne va păstra mântuiţi pentru totdeauna Ioan
1.Pentru meritele Domnului Isus
2.Pentru gloria Lui
3.Deoarece noi nu putem să ne păstrăm singuri prin puterea noastră
B.Ne asigură că ne va da putere să mergem mai departe Fapte 1:8

Puterea noastră este limitată, dar Duhul Sfânt ne dă putere ca să mergem mai departe atunci când credem că nu mai putem.

INVITAŢIE:
Haideţi să Îl lăsăm pe Dumnezeu să Îşi facă lucrarea Lui în viaţa noastră, să nu ne îndoim niciodată de prezenţa Lui în viaţa noastră, să avem o relaţie bună şi corectă cu El şi să nu uităm că El ne-a dat o asigurare pentru a putea merge mai departe cu victorie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *