Doar cerând sau, şi primind?

“Cereţi şi vi se va da…”

Text biblic: Matei 7:7

Aţi avut măcar o cerere adresată lui Dumnezeu, pe care El n-a împlinit-o? Aţi înălţat vreodată, o rugaciune pe care El să, n-o fii ascultat? Aţi avut măcar un gând pe care El să-l nu fii materializat? Cu siguranţă, răspunsul la aceste întrebări este: Da. Şi atunci de ce? Pentru că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a zis: “Cereţi şi vi se va da…”Oare să nu fie adevărat ce a spus Isus? Ba da, tot ce a spus Isus e da şi amin.Slavit să fie Numele Lui!

Cerând, şi primind…

1.Ştiind ce să cerem…(v.9,10)
“Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pîne, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?” Dar dacă îi cere o piatră sau un şarpe, i le dă? Cu siguranţă nu.
Domnul nu dă daruri bune, decât celor ce I Le cer.Dar dacă nu cer daruri bune?Le dă?…Nu(v.11)

Solomon, acum că eşti cel mai important om din Israel, eşti împărat, toţi sunt cu ochii pe tine, ai primit trecere în faţa Domnului, şi la Gabaon Domnul, chiar EL, îţi spune: “Cere, ce vrei să-ţi dau”.Ce ceri, Solomon? Bogăţie, faimă, renume,etc.? Ce ceri? Eu cer … o inimă pricepută…Asta da cerinţă… Ştiind ce să ceri…

2.Ştiind cum să cerem…(Iacov 4:2,3)
Estera, împăratul Ahaşveroş, ţi-a întins toiagul de aur, semn că ai primit trecere, Ce ceri?Care e dorinţa ta?…”Eu”,spunea Estera, “nu cer nimic de pe Terra,nici jumatate din cele 127 de ţinuturi(de la India până la Etiopia), eu cer Viaţa. “(Estera 7:3).A cerut şi a primit. Dar vis-a -vis de Estera era păcătosul de Haman, care şi el cerea viaţa(Est. 7:7). De ce Estera a primit-o, iar Haman nu? De ce? Pentru că nu au ştiut cum să o ceara. Estera a cerut-o cu post cu rugăciune, cu umilinţă, iar Haman a cerut viaţa, având construită spânzurătoarea(pentru Mardoheu), în proria lui curte….Ştiind cum să cerem…

3.Ştiind când să cerem…(Matei 7:22;25:11)
Domnul Isus a zis că vor fii mulţi care vor cere şi vor striga în dosul uşii îndurări:”Doamne, Doamne, deschide-ne”…Dar nu li se va deschide. De ce? Nu au ştiut când să ceară…Ştiind când să cerem…
2Împăraţi 2:9-12: Elisei, mentorul tău spiritual, Ilie, este gata să fie răpit la cer. Ce ceri?Ceri casa lui, bogăţia lui, ce ceri? “Eu”, spunea Elisei, cer putere… Dacă, mă vei vedea când voi fii ridicat la cer, atunci şi numai atunci vei primi ceea ce ai cerut… Elisei e foarte atent! şi deodată vede că Ilie este luat pus într-un car de foc şi ridicat la cer, şi începe să strige:”Părinte, părinte, carul lui Israel şi călărimea lui”.Dacă ar fi strigat cu câteva secunde înainte sau după, nu ar fii primit mantaua, dar a ştiut când să strige, când să ceară… Ştiind când să cerem…

Vom şi primi, nu numai vom cere dacă: Ştim ce, cum şi când să cerem…
Domnul să ne ajute!

Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *