despre ÎNŢELEPCIUNE

“La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.” Iov 12:13

“Argintul are o mină de unde se scoate şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţat.” Iov 28:1 ♦”Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?” Iov 28:12 – “Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pământul celor vii.” Iov 28:13 ♦”De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii?” Iov 28:20 – “Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa.” Iov 28:23  – “A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia.” Iov 9:4 Obârşia înţelepciunii – este cea dintâi dintre lucrările lui Dumnezeu, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Proverbele 8:22 – a fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Proverbele 8:23 – a fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Proverbele 8:24 – a fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile. Proverbele 8:25 – când a întocmit Domnul cerurile, înţelepciunea era de faţă. Proverbele 8:27 – înţelepciunea era meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui. Proverbele 8:30 ♦Care este începutul înţepciunii? – începutul înţelepciunii este frica de Domnul: Proverbele 9:10; Psalmul 111:10 – dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Proverbe 4:7 – cautarea intelepciunii pana ajungi sa intelegi dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Proverbele 2:1-9 ♦Ce este înţelepciunea? – înţelepciunea este frica de Domnul. -Iov 28:28 – înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are. -Proverbele 16:22 – înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire. -Isaia 33:6 – păzirea şi împlinirea poruncilor, legilor si orânduirilor Domnului -Deuteronom 4:6 “Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!” – propovăduirea Evangheliei lui Hristos pentru cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia. – 1 Corinteni 2:6 – înţelepciunea este priceperea. – Proverbele 8:14 – înţelepciunea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă. – Proverbele 3:18 – înţelepciunea este viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău. – Proverbele 3:22 ♦Ce este priceperea? – depărtarea de rău, este pricepere. Iov 28:28 – înţelepciune. Proverbele 8:14 – un izvor de mântuire. Isaia 33:6 – ştiinţa sfinţilor. Proverbele 9:10  >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *