despre Frica de Domnul

“Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău,” Deuteronom 10:12

Frica de Domnul este: – este un izvor de viaţă. Proverbele 14:27 – este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă. Proverbele 8:13 – este începutul înţelepciunii. Psalmul 111:10 – este înţelepciune şi pricepere. Iov 28:28 – este începutul ştiinţei. Proverbele 1:7; 9:10 – este comoara Sionului. Isaia 33:6 – este şcoala înţelepciunii. Proverbele 15:33 – este curată şi ţine pe vecie. Psalmul 19:9 De ce trebuie să umblăm în frica Domnului? – este porunca, cerinţă de la Dumnezeu pentru om: Deuteronom 6:13: 10:12; Lev. 25:36; Eclesiastul 3:14 – este datoria oricărui om: Eclesiastul 12:13 – ca să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmaşe nouă: Neemia 5:9 – ca să avem o minte sănătoasă: Psalmul 111:10 – ca sa ajungem la viaţă, şi să fim feriţi de nenorocire: Proverbele 19:23 – pentru a fi răsplătiţi: Proverbele 13:13 – pentru a fi iubiţi de Domnul: Psalmul 147:11 – pentru a fi lăudaţi de Domnul: Iov 1:8; 2:3 – pentru a fi fericiţi: Psalmul 112:1; 128:1; Eclesiastul 8:12 – pentru a fi prieteni cu Domnul: Psalmul 25:14 – pentru a fi ferice de noi: Proverbele 28:14 – pentru ca bunătatea lui Dumnezeu să fie mare pentru noi: Psalmul 31:19 – pentru ca ochii Domnului să privească peste noi, ca să ne scape sufletul de la moarte şi să ne ţină cu viaţă în mijlocul foametei: Psalmul 33:18-19 – pentru ca Domnul să ne arate calea pe care trebuie s-o aleagem: Psalmul 25:12 – pentru o bună mărturie înaintea oamenilor: Proverbele 31:30 – pentru a avea un sprijin tare în El, şi un loc de adăpost la Domnul: Proverbele 14:26 – pentru a nu duce lipsă de nimic: Psalmul 34:9 – datorită deşertăcinii în mulţimea vorbelor: Eclesiastul 5:7 – findcă este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. 1 Timotei 4:8 – pentru că prin frica de Domnul ne abatem de la rău: Proverbe 16:6 – pentru că numai Dumnezeu este sfânt: Apocalipsa 15:4 – pentru că că este rău şi amar să părăseşti pe Domnul şi să n-ai nicio frică de Domnul: Ieremia 2:19 FRICA DE DOMNUL trebuie: învăţată: Deuteronomul 4:10 – aleasă: Proverbe 1:20-29; Psalmul 119:173 – păzită: Psalmul 111:10 Ce face frica de Domnul? – – – ea ne fereşte de cursele morţii. –Proverbele 14:27 – – – duce la viaţă. –Proverbele 19:23 – – – ne abate de la rău. –Proverbele 16:6 – – – lungeşte zilele. –Proverbele 10:27 Cine se teme de Domnul? – cine umblă în neprihănire. – Proverbele 14:2 – cine ascultă glasul Robului Său, adică a lui ISUS Hristos. – Isaia 50:10 – omul înţelept se teme de Numele Tău. – Mica 6:9 Ferice de: – ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! -Psalmul 112:1 – ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! -Psalmul 128:1 “Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.” ~ SamuelBSV & PaulaD ~ http://pauladita.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *