Despre DANS

“Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace.” 1 Corinteni 10:7 Dacă citim în 2 Samuel 6:16; 1 Samuel 29:5; 18:6-7; Plangerile lui Ieremia 5:15 şi Judecatorii 21:21, se observă că în vechime în mijlocul poporului Israel, dansul era o practică. Nu doar atât, ci tot în Biblie, în cartea Psalmilor găsim scris următoarele versete: “Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa!” – Psalmul 149:3 – şi “Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu corzi şi cu cavalul.” – Psalmul 150:4 – Prin urmare te întrebi: oare poate fi slujit Domnul şi prin dans? Oare e plăcut Domnului şi aduce cinste Numelui Său dansul? (bătutul din palme şi alte manifestari “surori” cu dansul): — 1 — Cu siguranţă se vor găsi unii să zică da, de îndata ce scrie în Pslami. Scrie în Biblie şi e un îndemn al oamenilor care au scris călăuziţi de Domnul. ¤ Acest argument e fals, fără suport Biblic, pentru că nu reprezintă ceea ce defapt Biblia ne învaţă prin “adunarea” tuturor învăţăturilor ei. E o concluzie amăgitoare, folosită de mulţi numiţi creştini, şi care este adresată celor ce nu cunosc îndeaproape Biblia. ¤ →   De ce?: pentru că tot în cartea Psalmilor scrie: “Toate neamurile mă înconjurau: in Numele Domnului le tai în bucăţi.” – Psalmul 118:10 – deci pot trage concluzia că trebuie să omor? Am dreptul să “tai în bucăţi” oamenii fiindcă nu-s de acelaş neam cu mine? NICIDECUM din contră porunca lui Dumnezeu este: “să nu ucizi” – Exodul 20:13 –  pentru că tot în cartea Psalmilor scrie: “Tu faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea, şi eu nimicesc pe cei ce mă urăsc.” – Psalmul 18:40 – aşa trebuie să facem? să nimicim pe cei ce ne urăsc? NCIIDECUM pentru că porunca lui ISUS este aceasta: “faceţi bine celor ce vă urăsc” – Matei 5:44 – “Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,” Prin urmare e uşor de înţeles că Biblia nu se tâlcuieşte după urechea nimănui, ci după sfintele sale învăţături, arătate în paginile ei de însuşi Domnul Dumnezeu. Precum nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură (2 Petru1:20), tot aşa nici un verset din Biblie nu se tâlcuieşte singur. Nu la întamplare Solomon scria cartea Pildele “pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii”. — 2 —  La întrebarea: Oare poate fi slujit Domnul şi prin dans? Oare e plăcut Domnului şi aduce cinste Numelui Său dansul? răspunsul Biblic şi adevărat este categoric NU.De ce e păcat şi neplăcut Domnului a dansa?:  → pentru că dansul e o închinare la idoli. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10:7 ne învaţă astfel: “Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace.” → pentru că Dumnezeu vrea să fim duhovnicesşti, nu fireşti. Vrea slujire în duh şi adevăr nu în fire şi mândrie. Noi trebuie să aducem jertfe duhovniceşti nu fireşti. – 1 Petru 2:5 – → pentru că Dumnezeu niciodată nu a cerut poporului Lui să Îl laude prin dans, ci totdeauna a cerut şi cere sfinţire şi slujire prin deplină ascultare a Cuvântului Său. -Leveticul 11:45; 19:2; 20:7 – → pentru că dansul te face să pofteşti. -Marcu 6:22; Matei 14:6 – → pentru că Dumnezeu cere să îi dăm cinstea cuvenită Numelui Său cu frică şi cutremur, vrea slujire cu podoabe sfinte, nu în destrăbălare şi desfrâu, nu în dans şi fire. – Pslamu 29:2; 96:9 – → pentru că avem exemplu de slujire şi închinare al apostolilor, care niciunde şi nicicând nu au dansat, ci din contră trăiau neprihănirea cu frică şi cutremur, pentru a putea primi cununa. – Filipeni 2:12 – → pentru că e un semn care arata că te-ai îndepărtat de Domnul. Poporul Israel cand şi-a facut viţel de aur în pustie a dansat. Moise niciodată nu a dansat. În Exodul 32:5 scrie: “Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” apoi Exodul 32:6 scrie: “A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.(danseze)” Se observă că şi ei au zis: “sărbătoare în cinstea Domnului” precum şi mulţi astăzi zic că danseaza şi bat din plame în cinstea Domnului. Asa ceva e fals. Cei ce danseaza slujesc idolilor şi nu lui Dumnezeu. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenţi şi să băgăm bine de seamă strigarea cui o ascultăm, a Domnului sau a oamenilor, căci scrie: “Şi cei ce cântă şi cei ce joacă strigă: „Toate izvoarele mele sunt în Tine.” – Psalmul 87:7 – → pentru că dansul e o “bucurie a inimii” si o “desfatare” a celor netăiaţi împrejur cu inima, a celor necredincioşi lui Dumnezeu. Ei se bucură astfel.În Judecatorii 16:25 scrie: “În bucuria inimii lor, au zis(filistenii): „Chemaţi pe Samson, ca să ne desfete!” Au scos pe Samson din temniţă, şi el a jucat înaintea lor. L-au aşezat între stâlpi.” → pentru că în cartea Psalmilor îndemnul este pentru popoare şi nicidecum pentru sfinţii Domnului. Tocmai ca popoarele să înţeleagă că aşa cum slujesc ele cu toată silinţa pe dumnezeii lor, tot aşa şi Dumnezeul cel viu trebuie slujit dându-ne toate silinţele. – Psalmul 47:1 – “Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!” Iar dacă nu crezi aceasta, nu uita căci scrie: “să bată din palme râurile, să strige de bucurie toţi munţii” – Psalmul 98:8 – ca să înţelegi Biblia trebuie nu doar să o citeşti literar, ci şi să o judeci duhovniceşte! → pentru că de fiecare dată dansul a fost urmat de faptele firii: – David a început să se laude, să se credea cineva şi să jignească pe soţia sa; lucru care până atunci nu la făcut. Cât timp a fost prigonit de tatăl soţiei sale se vedea mic si neinsemnat, şi chiar dacă a putut să-i facă rău, nu i-a făcut. – 2 Samuel 6:21 – → pentru că de fiecare dată dansul a fost urmat şi de pedepse: – David a fost dispreţuit de Mical. – 2 Samuel 6:16 – – David a fost pedepsit: nu a avut copii de la Mical. – 2 Samuel 6:23 – → pentru că niciunde şi nicidecumi trezirea spirituală nu s-a realizat prin dans; ci din contră prin sfinţire şi deosebire clară de ceilalţi oameni. – 2 Cronici 30:18-20; Ezra 3:1-13 – → pentru că dansul este o caracteristică a petrecerilor lumeşti. – Marcu 6:21-22 – → pentru că la cântare slava Domnului se arată, dar la dans nu. – 2 Împăraţi 3:15; 2 Cronici 5:13-14 – → pentru că dansul creează spectacol. În Judecatorii 16:27 scrie: “Casa era plină de bărbaţi şi de femei; toţi domnitorii filistenilor erau acolo, şi pe acoperiş erau aproape trei mii de inşi, bărbaţi şi femei, care priveau la Samson cum juca.” → pentru că dansul poate lua mintea unui om, determinându-l să facă lucruri care nelegiuite. Irod nu a dorit să îl omoare pe Ioan Botezătorul, dar totuşi în urma dansului Irodiadei l-a omorât pe Ioan. – Matei 14:6-12; Marcu 6:21-28 – “Şi, pe când se apropia de tabără, a văzut viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărâmat de piciorul muntelui.” Exodul 32:19 Având în vedere că nu este plăcut Domnului a dansa, totuşi de ce au fost scrie acele versete (Psalmul 149:3 şi Psalmul 150:4) în Biblie? De ce a dansa e păcat şi totuşi în vechime se practica? ÷ Răspunul este în 1 Corinteni 10:11 unde scrie: “Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.” Deci pentru a ne sluji nouă drept pilde, ca să nu păcătuim şi noi cum au păcătuit ei; şi pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. – 1 Corinteni 10:6 – ÷ “Să laude Numele Lui cu jocuri(dans)” e îndemul unui om, dar nu porunca Domnului. Dumnezeu niciodată nu a cerut aşa ceva de la popor, din contră totdeauna El a cerut poporului să fie sfânt, să se sfinţească, să se deosebească de ceilalţi, să fie duhovniceşti şi să nu împlinească poftele fii pământeşti. “Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.” 1 Corinteni 10:6

~ SamuelBSV & PaulaD ~ http://pauladita.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *