Despre credinciosie

Autor: Anonim 

Despre credincioşie

Psalmul 40:1-11

1. Credincioşie faţă de mine însumi:

– Putem fi loiali sentimentelor şi planurilor noastre?

– ochii la ce privesc?

– Gândurile tale? (aici e terenul de luptă)

– Luca 9:23 – „Dacă voieşte cineva să vină după Mine să se lepede de sine să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.”

2. Credincioşia faţă de semeni:

– Suntem loiali părinţilor.

– Dar soţilor?

– Cu prietenii cum stăm?

– Suntem loiali bisericii?

3. Credincioşie faţă de Dumnezeu:

– Mai rămân loial lui Dumnezeu dacă experienţele vieţii sunt plăcute?

– Dar dacă sunt neplăcute?

– Eşti loial în necaz, lipsă, pierderi?

– Psalmul 34:6 – „Când strigă un nenorocit, Dumnezeu aude”

– Habacuc 3:17,18 – „Căci chiar dacă smochinul nu va înflorii, viţa nu va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrana, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *