Despre CE SĂ CÂNTĂM DOMNULUI

Despre ce să cântăm Domnului!

“Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui! Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!” Psalmul 68:4

În cartea Psalmilor, la capitolul 135 cu versetul 3 suntem îndemnaţi să lăudăm pe Domnul, astfel: “Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor.” Psalmii 135:3 La întrebarea pe cine trebuie să îl laude cântul unui creştin, răspunsul este: – pe Domnul Dumnezeu: Psalmul 105:2; 47:6; 135:1,2; 68:4; 113:1; 71:22; 33:1-3; 149:1; 66:2,4; 105:2; 101:1; 96:1,2; 81:1; 79:13; 138:1; 145:2; 75:1; 148; 59:17; 69:30 “Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.” Psalmul 118:14 În Psalmul 47:6 scrie: “Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!” şi în Psalmul 105:2 scrie: “Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!…”. Doar Domnului i se cuvine toată cinstea, slava şi mărirea, de aceea mai este scris: “Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!” Psalmii 47:7 Prin urmare nu putem să cântam Domnului care este sfânt orice, ci cântarea noastră de laudă adresată Lui trebuie să fie o ‘cântare înţeleaptă’. Iar în Psalmul 104:34 scrie: “Fie plăcute Lui cuvintele mele!”, aşadar nu trebuie doar să cântăm, spunând că e pentru Domnul; ci trebuie să fie PLĂCUTE DOMNULUI cuvintele cântecului adresat Lui. Altcum Domnul nu are plăcere de ceea ce facem. Binenţeles că totul trebuie să se facă cu bucurie căci scrie: “Mă bucur de Domnul.” Biblia, în cartea Psalmilor ne învaţă ce anume să cântăm prin cânt Domnului Dumnezeu, şi anume: – Numele Domnului: Psalmul 135:1; 113:1; 122:4; 149:3; 135:3; 99:3; 61:8; 66:4; 86:12; 92:1; 140:13; 148:5,13; 69:30; 68:4; 54:6; 34:3 “Tot pământul se închină înaintea Ta şi cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău.–” Psalmul 66:4 – bunătatea şi dreptatea: Psalmul 101:1 “Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.”Psalmii 61:8 “Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău, şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.” Psalmul 101:1 – îndurările Domnului: Psalmul 89:1 “Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.” Psalmul 89:1 – credincioşia Domnului: Psalmul 71:22; 92:1-3 “Şi Te voi lăuda în sunet de lăută, Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel!” Psalmul 71:22 – pe Dumnezeu: Psalmul 108:3; 57:9 “Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri.” Psalmul 108:3 – o cântare nouă Domnului: Psalmul 149:1; 98:1; 96:1; 144:9; 40:3; 33:3 “Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!” Psalmul 149:1 – o cântare înţeleaptă: Psalmul 47:7 “Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!” Psalmii 47:7 – puterea Sa: Psalmul 59:16; 21:13 “Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.” Psalmul 59:16 – orânduirile Domnului Dumnezeu: Psalmul 119:54 “Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.” Psalmul 119:54 – slavă Numelui Său: Psalmul 66:2 “Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.” Psalmii 66:2 – minunile Domnului: Psalmul 145:5 “Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.” Psalmul 145:5 – Cuvântul Domnului Dumnezeu: Psalmul 119:172 “Să cânte limba mea cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!” Psalmul 119:172 – o cântare (cântece în cinstea lui Dumnezeu): Psalmul 81:2; 95:2 “Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din harpa cea plăcută şi din lăută!” Psalmul 81:2 – laudele Lui: Psalmul 79:13; 138:1; 149:1; 106:12 “Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!” Psalmul 149:1 – toate minunile Lui: Psalmul 105:2 “Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!” Psalmul 105:2 – laude în cinstea lui Dumnezeu: Psalmul 75:9; 98:4; “Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.” Psalmul 75:9 Biblia în Psalmul 104:33 spune: “Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.” Prin urmare cântul nostru care trebuie să fie adresat strict pentru slava, cinstea şi gloria lui Dumnezeu, trebuie să laude/mărească: – tăria Împăratului: Psalmul 99:4 – slava Lui: Psalmul 66:2 – lauda Domnului: Psalmul 35:28; 145:21 – dreptatea lui Dumnezeu: Psalmul 35:28 – lucrările şi isprăvile Domnului Dumnezeu: Psalmul 145:4; 77:11 – bunătatea Domnului: Psalmul 92:1-3; 59:16 – sfinţenia Lui: Psalmul 97:12 – o laudă pentru Dumnezeul nostru: Psalmul 40:3 – mântuirea Lui: Psalmul 96:2 Omul care se sileşte să fi plăcut Domnului, niciodată nu se va ruşina de ceea ce cântă, pentru că cuvintele cântărilor lui sunt cu totul deosebite de toate celelate cuvinte pe care oamenii în general le pun în versurile cântecelor lor. “Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri.” Psalmul 57:9 Cel ce crede în cuvintele lui Dumnezeu, cântă laudele Lui!!! Psalmul 106:12 În psalmul 105:2 scrie: “Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!…” şi în psalmul 95:2 “Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!” Aşadar cântarea noastră de laudă adresată Domnului, trebuie să fie obligatoriu ÎN CINSTEA LUI, doar pe El să îl laude, mărească, cinstească şi slăvească. Izvorul oricărui cântec trebuie să fie în Domnul(Psalmul 87:7), dacă este altcum, şi nu este în sfinţenie şi curăţie – căci Domnul este sfânt – acea cântare nu este bine primită înaintea Domnului. “Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.” Psalmul 40:3 ~ SamuelBSV & PaulaD ~ http://pauladita.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *