Despre călăuzire

apele Ap. 16.

-oamenii întotdeauna au fost curioşi în a cunoaşte viitorul
Biblia ne spune să împlinim voia lui Dumnezeu.

A.De ce este important să ştim voia Domnului?
1. Ca să nu mergem pe drum greşit.Ef.4.11-14
2. Fiindcă El ştie viitorul nostru.Ierem.29.11
3. Fiindcă El are un plan pentru noi
4. Fiindcă se merită de împlinit voia Lui
• Pentru viaţa aceasta.Ps.37.4
• Pentru viaţa veşnică.2Tim.4.7-8

B.Ce cuprinde voia Domnului?
1. mîntuire,1 Tim.2.3
2. despărţire de păcat.1Tes.4.3.
3. împlinirea Sf.Scr.

C.Cum pot şti voia Domnului în luarea unei hotărîri?,sau cum vorbeşte Dumnezeu?
1. Trebuie să ne înnoim gîndirea
2. Să fii gata de a o împlini(este mai mult o condiţie),Ps.40.7
3.Citind Biblia (ceea ce este deja descoperit),Ps.119.105
4. Prin rugăciune
5. Este lucrarea Duhului Sfânt
• Prin fraţi, Prov.13.20;12.26a.
• Prin inteligenţa şi judecata noastră luminată de Duhul Sfânt Luk.12.57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *