despre BĂUTURI ALCOOLICE

“Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilic.” – Proverbele 23:31 

În vechime, până la venirea lui Mesia, poporului Domnului, oamenilor de rând în anumite situaţii, la anumite evenimente, le era îngăduit să consume băuturi alcoolice (Deuteronom 14:26) Dar nu le era îngăduit sub nici o formă beţia, nu aveau voie să adauge beţia la sete. (Deuteronom 29:19-20) Preoţilor şi celor ce se apropriau de Dumnezeu, să Îi slujească, le era strict interzis consumarea de băuturi alcoolice. (Leviticul 10:9) Cei sfinţi, sau cei ce doreau să se sfinţească pentru Domnul, într-un mod deosebit; cât şi oamenii prin care Dumnezeu făcea o lucrare deosebită, sau oamenii care erau pe deplin plăcuţi Lui, nu aveau voie sub nici o formă la nici un fel de băutură alcoolică, de la must, vin, băuturi tari, până la orice fel de băutură îmbătătoare. (Numeri 6:2-4; Luca 1:15; Judecatorii 13:4) În cartea Exodul 19:6 citim: “Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.” aşadar ţinta poruncii, şi felul plăcut Domnului, încă din vechime era a nu consuma băuturi alcoolice. Cu atât astăzi mai mult, când noi suntem numiţi “o preoţie sfântă” (1 Petru 2:5) ne este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice. Biblia, în cartea Deuteronom 29:6 spune: “…n-aţi băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoaşteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” aşadar atât timp cât a ţinut călatoria poporului Domnului prin pustiu, Domnul le-a dat doar ‘mană’, (hrană pentru a trăi) nu şi băuturi ameţitoare, alcoolice. Dumnezeu este categoric împotriva băuturilor alcoolice, indiferent de numele ce îl poartă; şi indiferent de cantitatea consumată. De ce nu e îngăduit a consuma băuturi alcoolice? – te duce la păcat: – Proverbele 23:33; 29–35 – îţi produce suferinţă: – Proverbele 23:29-30; Isaia 28:7 – produce dependenţă: – Proverbele 23:35 – poate să te facă să sărăceşti: – Proverbele 23:21 – pentru că este o nebunie: – Eclesiastul 2:3 – pentru că Dumnezeu nu a dat şi nu dă băuturi alcoolice nimănui: – Deuteronom 29:6 – căci vei ajunge să nu ai discernământ, şi inima îţi va vorbi prostii. – Proverbele 23:33 – fiindcă nu e înţelept să fi printre cei ce beau vin. – Proverbele 23:20; 20:1; Matei 24:49 – pentru că beţivii, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu: – 1 Corinteni 6:10; Galateni 5:21 – pentru că este vai şi nu ferice, de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare şi şed până târziu noaptea, şi se înfierbântă de vin: – Isaia 5:11, 22; Habacuc 2:15 – deoarece stârneşte mânia şi gelozia Domnului Dumnezeu; şi Domnul pedepseşte aspru, până la nimicire, şi posibilitatea neiertării: – Deuteronomul 29:19-20; Isaia 22:13-14 – pentru că a consuma băuturii alcoolice, este un sfat şi îndemn al oamenilor stricaţi, nesupuşi lui Dumnezeu, care nu vor să facă ce este plăcut Domnului: – Isaia 56:12; Amos 2:12 – pentru că oamenilor aleşi nu se cade să bea vin, sau băuturi tari: – Proverbele 31:4 – deoarece vinul este batjocoritor, iar băuturile tari sunt gălăgioase: – Proverbele 20:1; Geneza 9:21 – pentru că vinul şi mustul iau minţile omului. – Osea 4:11 – fiindcă trebuie să fim foarte atenţi să nu intristăm pe Domnul, şi să nu facem nimic care poate să ne ducă intr-o stare de neplăcută lui Isus Hristos: – 1 Corinteni 10:12 – pentru că nu este lăudabil să se bea băuturi alcoolice oamenilor deosebiţi: – Proverbele 31:4 – fiindcă a te îmbătata de vin, este destrăbălare. – Efeseni 5:18 – pentru că e o faptă a firii pământeşti care pofteşte împotriva Duhului, e un lucru potrivnic Duhului Sfânt: – Galateni 5:17 – te face sa te poticneşti chiar în timpul activităţilor tale pământeşti: – Isaia 28:7 – este o poruncă, lege veşnică, a lui Dumnezeu pentru om: – Leviticul 10:9; Ezechiel 44:21 – pentru că trebuie să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii: – Romani 13:13 – pentru că beţia este o caracteristică a “neamurilor’, a oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu-1Petru 4:3 – deoarece beţia este o faptă a firii pământeşti: – Galateni 5:21 – pentru a nu muri, în umblarea noastră înaintea Domnului: – Leviticul 10:9 – să putem deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat. – Leviticul 10:10 – ca nu cumva, bând, să uiţi Legea şi să calci drepturile tuturor celor nenorociţi: – Proverbele 31:5 – ca să putem învăţa şi sfătui şi pe alţii, toate legile, poruncile si rânduielile Domnului. – Leviticul 10:11 – deoarece chiar în vechime, oamenii lui Dumnezeu, care au făcut voia Lui, nu au băut nici vin si nici băutură ameţitoare deloc, uneori chiar din pântecele mamei: – Luca 1:15; Judecatorii 13:4 – pentru că este o cerinţă a lui Dumnezeu celor ce vor să Îi slujească: – Tit 1:7; 1 Timotei 3:3; Levitic 10:9 – pentru ca să putem să cunoaştem ca Domnul, este Dumnezeu nostru: – Deuteronom 29:6 – pentru că noi, ca nişte pietre vii, suntem zidiţi ca să fim o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aducem jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos: – 1 Petru 2:5 – este un păcat: – Iacov 4:17 – consumarea de prea mult vin, aduce îmbolnăvire, boală: – Osea 7:5 – pentru că consumarea băuturilor alcoolice te face sa slujeşti idolilor: – Daniel 5:4 Interzis categoric, indiferent în ce măsură: – vinul: – Isaia 5:22; Osea 4:11; Leviticul 10:9; Judecatorii 13:4 – alte feluri de băuturi tari: – Isaia 5:22; Judecatorii 13:4; – băturile ameţitoare: – Leviticul 10:9; Deuteronom 29:6 – băutura spumoasă: – Habacuc 2:15 – mustul: – Osea 4:11 – consumarea în exces a unei hrane, care poate creea beţia: – Eclesiastul 10:17 Un creştin plăcut Domnului, în raport cu consumarea băuturilor alcoolice trebuie: – să se ferească de vin, băuturi tari şi ameţitoare: – Numeri 6:3; Proverbele 32:31 – să nu bea deloc niciun fel de băutură îmbătătoare: – Leviticul 10:9; Numeri 6:3 – să nu fie printre cei ce beau vin: – Proverbele 23:20 – să nu dea nici măcar aproapelui său să bea băuturi alcoolice: – Habacuc 2:15  “Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.” Galateni 5:17

~ SamuelBSV & PaulaD ~ http://pauladita.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *