Despre asuprire

Ce zice Domnul Isus Fiul Lui Dumnezeu cum trebuie sa fie oamenii

ca sa fie fericiti

 

Ferice de cei blînzi, cãci ei vor mosteni pãmântul!

Ferice de cei flãmânzi si însetati dupã neprihãnire, cãci ei vor fi sãturati!

Ferice de cei milostivi, cãci ei vor avea parte de milã!

 

 

 

De cele mai multe ori oamenii cauta banii si vor sa-i aiba

si se folosesc de orce mijloace cinstite si necinstite ca sa puna mana pe o anumita suma de bani ,

 

Ce da nastere cand oamenii se indragostesc de bani ce au ei inlauntru in fiinta lor.

 

Banii dau nastere la cel care indrageste femeile, la afemeiat

la cel plin de foc la placerea pentru femei

si placerea pentru femei da nastere la medicina la oboseala,

la slabire ,ajungi fara putere, descurajare si posomorat.

 

Caci dragostea de bani este radacina tuturor relelor.

 

1 Timotei 6:10 Cãci iubirea de bani este rãdãcina tuturor relelor; si unii, care au umblat dupã ea, au rãtãcit de la credintã, si s-au strãpuns singuri cu o multime de chinuri.

 

Deci cand iti zice unul ca te-ai ratacit trebuie sa stii ca daca iubesti mult banii esti ratacit

 

Oamenii mai ales patronii folosesc asuprirea ca sa scoata bani mai multi

si sa se imbogateasca dar un Cuvant a Lui Dumnezeu zice ca

pe asupritor il paste nenorocirea si-l duce la pierzare.

 

Psalmi 140:11 Omul cu limba mincinoasã nu se întãreste pe pãmânt, si pe omul asupritor, nenorocirea îl paste si-l duce la pierzanie.

 

Deci toata asuprirea de care se foloseste un patron nu face altceva decat sa-l duca la pierzare .

 

Psalmi 62:10 Nu vã încredeti în asuprire, si nu vã puneti nãdejdea zãdarnicã în rãpire; când cresc bogãtiile, nu vã lipiti inima de ele.

 

Proverbe 28:16 Un voievod fãrã pricepere îsi înmulteste faptele de asuprire, dar cel ce urãste lãcomia îsi lungeste zilele.

 

Ieremia 22:17 Dar tu n-ai ochi si inimã decât ca sã te dedai la lãcomie, ca sã versi sânge nevinovat, si sã întrebuinsezi asuprire si silnicie.

 

Uneori si-n biserici se ajunge la asuprire dar Dumnezeu condamna asupritorii.

 

Exemplu: cand e vorba de cei ce conduc:

 

Ezechiel 34:4 Nu întãriti pe cele slabe, nu vindecati pe cea bolnavã, nu legati pe cea rãnitã; n-aduceti înapoi pe cea rãtãcitã, nu cãutaþi pe cea pierdutã, ci le stãpâniti cu asuprire si cu asprime!

 

Asuprirea este calea cea rea pe care merg unii oameni

 

Iona 3:8 Ci oamenii si vitele sã se acopere cu saci, strige cu putere cãtre Dumnezeu, si sã se întoarcã de la calea lor cea rea si de la faptele de asuprire, de care le Sunt pline mâinile!

 

Asupritorul chiar pe aproapele sau il amageste :

 

Proverbe 16:29 Omul asupritor amãgeste pe aproapele sãu, si-l duce pe o cale, care nu este bunã.

 

Asuprirea duce la necuratie si la spurcaciune

 

Tefania 3:1 „Vai de cetatea îndãrãtnicã si spurcatã, vai de cetatea plinã de asuprire!

 

Rugaciunea celui asuprit:

 

Psalmi 71:4 Izbãveste-mã, Dumnezeule, din mâna celui rãu, din mâna omului nelegiuit si asupritor!

Psalmi 72:4 El va face dreptate nenorociþilor poporului, va scãpa pe copiii sãracului, si va zdrobi pe asupritor.

 

 

Raspunsul la rugaciune:

 

2 Samuel 22:49 si care mã face sã scap de vrãjmasii mei! Tu mã înalti mai pesus de potrivnicii mei, mã izbãvesti de omul asupritor.

Psalmi 18:48 si mã izbãveste de vrãjmasii mei! Tu mã înalti mai pesus de potrivnicii mei, mã scapi de omul asupritor.

 

Inaltarea este remediul de a fi izbavit de asupritori sau potrivnici

 

Tu mã înalti mai pesus de potrivnicii

mei, mã scapi de omul asupritor.

 

Indemn:

 

Proverbe 3:31 Nu pizmui pe omul asupritor, si nu alege nici una din cãile lui!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *