De ce Dumnezeu Îşi lasă poporul fără apă?

Exod 17:1-7

– Era un deşert şi apa era indispensabilă.

– Şi totuşi, Dumnezeu îi conduce spre lipsă.

1. Ca să înveţe să se cunoască pe ei înşişi

– Credeau că sunt oameni care nu au nevoi.

– Doar în lipsă începi să te cunoşti mai bine.

2. Ca să-şi recunoască dependenţa de Dumnezeu

– Ei nu depindeau de apă, ci de Dumnezeu care dădea apă.

– Dumnezeu a secat pârâul lui Ilie pentru că Ilie începea să depindă de pârâu.

3. Ca să strige la Dumnezeu din adâncul nevoii lor

– 2 Cronici 20:12-19

– Lipsa de dependenţă duce la lipsa de rugăciune.

4. Ca să se umilească şi să înveţe să se teamă de Domnul

– Deuteronom 8:2

– Mândria umanismului s-a produs datorită lipsei de temere de Domnul.

5. Ca să vadă gloria lui Dumnezeu

– 2 Regi 6:14-17

– Ioan 12:27,28

– Cu cât este lipsa mai mare, cu atât izbăvirea e mai mare.

Cu cât este izbăvirea mai mare, cu atât Îl vezi pe Dumnezeu mai mare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *