De ce Biserica?

1. De ce Biserica?
Introducere:
– Data trecuta am vorbit despre De Ce Isus? Si am vazut ca avem nevoie de Isus:
1. Pentru ca doar EL te-a apreciat la adevarata ta valoare si a fost gata sa moara pentru tine
2. Pentru ca in nimeni altul nu este mantuire
3. Pentru ca in final inaintea lui Isus se vor pleca toti genunchii
4. Pentru ca intr-un final toti vom da socoteala inaintea lui.
– Inainte de a vb despre biserica as vrea intai sa clarificam ce este biserica?
– Biserica vine de la:
1. Grecescul Eklesia
2. Latinescul Basilica (de unde si in romana – biserica) si ambele se refera strict la:
O adunare de oameni stransa cu scopul de a-l lauda si a se inchina lui Dumnezeu.

De ce Biserica?

1. Biserica este o institutie divina – Mat.16: 18,19
18Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.
19Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.”
– biserica nu este o institutie inventata de om
– biserica este condusa de cea mai inalta autoritate din univers
– Isus este capul bisericii iar noi suntem trupul bisericii

2. Biserica este locul unde cresti spiritual si cineva va avea grija de tine
Efs. 4:11-15
11Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
15ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
– noi ca indivizi suntem destul de vulnerabili in fata ispitelor si avem nevoie de ajutorul celorlalti
– atunci cand tu devii parte dintr-o biserica locala esti asigurat ca cineva te va sustine si nu te va lasa sa ramai la pamant atunci cand vei cadea.
– necesitatea de a merge regulat la o biserica locala este vitala

3. Tu poti actiona in darurile pe care Dumnezeu le-a investit in tine Rom.12:4-8
4Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.
8Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.
– Dumnezeu a pus in viata ta inca de la nastere anumite “abilitati naturale” – le numim noi
– Duhul Sfant a pus in noi daruri spirituale atunci cand ne-am intors la Dumnezeu
– toate acestea un un scop comun – acela de a consolida si a zidi biserica – trupul lui Christos

4. Dumnezeu a dat o misiune bisericii ce trebuie sa o implineasca
Mat. 28:18-20
18Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

– misiunea ta si a mea este aceea de a merge si a face ucenici pentru imparatia lui Dumnezeu
– aceasta misiune nu poate fi implinita doar de crestini solitari ci de biserica ce te poate recunoaste, sustine si te poate trimite intr-o anumita misiune – Fapte 13:2,3
2Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: “Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”
3Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei, şi i-au lăsat să plece.

5. Gasesti cu adevarat o familie Mat. 12:48-50, 23:8, 25:40, 28:10, 2Cor.6:18
48Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta: “Cine este mama Mea, şi care sunt fraţii Mei?”
12: 49Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis: “Iată mama Mea şi fraţii Mei!
50Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”
23: 8Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.
25: 40Drept răspuns, Împăratul le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.”
28: 10Atunci Isus le-a zis: “Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.”
2Cor.6: 18Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.”

– inca de la inceput Isus a vazut biserica Sa ca pe o mare familie (frati si surori) avand un singur TATA – Dumnezeu!
– biserica nu este un loc in care se aduna doar sfintii – totusi aici poti gasii cu adevarat oamenii ce te pot sustine si care se vor ruga pentru tine.
– este o mare onoare si o mare responsabilitate in acelasi timp sa faci parte dintr-o familie ai carei membrii sunt oameni ca Avraam, Moise, David, Pavel, Ioan, etc.

6. El va rapi biserica 1Tes. 4:15:18,
15Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.
Apc. 19:6-9
6Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: “Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească.
7Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit,
8şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor, şi curat.” – (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)
9Apoi mi-a zis: “Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: “Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”

– momentul cel mai inaltator pe care il va experimenta biserica va fi acela cand Isus Christos – liderul bisericii din toate timpurile o va inalta la cer!
– Biserica formata din oameni imperfecti se va transforma in Mireasa perfecta a lui Christos ce va domnii alaturi de El vesnic.

Concluzie:
De ce Biserica?

1. Biserica este o institutie divina – idea lui Christos
2. Biserica este locul unde cresti spiritual si cineva va avea grija de tine
3. Tu poti actiona in darurile pe care Dumnezeu le-a investit in tine
4. Dumnezeu a dat o misiune bisericii ce trebuie sa o implineasca
5. Gasesti cu adevarat o familie
6. El va rapi biserica
Ar fi bine sa faci si tu parte din ea!!!
Nu inseamna ca daca mergi intr-o biserica locala faci parte din Biserica lui Cristos ci doar daca esti un crestin nascut din nou care ai o relatie intima cu Dumnezeu

Pastor, Mihai Tarnaveschi
Biserica Speranta Vietii Targoviste
18 Februarie 2007
www.sperantavietii.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *