De ce a fost dat Duhul Sfant?

Autor: Marian Condrat

DE CE A FOST DAT DUHUL SFÎNT?

FA 2:1-4

Duhul Sfînt ocupă un rol special în mîntuire dar mai ales în echipare şi călăuzire. Prezenţa Lui e dovedită de roade , de daruri şi de slujbe. Să privim înapoi şi să recapitulăm de fapt, de ce a fost dat? De ce a fost trimis? DE ce a venit? Dacă răspundem corect la această întrebare îi vom înţele corect lucrarea..

1. Duhul Sfînt a fost dat nu pentru a cunoaşte vremurile şi soroacele ci pentru a fi martori: FA 1:7

Prea mulţi se preocupă de sfîrşit fără sa-l grăbească – evanghelizarea

2. Duhul Sfînt a fost dat nu pentru a fi istorici ci vizionari: – FA 2:39

Nostalgicii tot spun: cîndva a fost….Petru spune altfel!!!!

3. Duhul Sfînt a fost dat sa aducă foc şi nu fum: – FA 2:3

Focul luminează în întuneric, fumul îl face mai negru…prea mulţi fac fum în bisericii pretinzînd aşa zisa călăuzire a Duhului!!! Focul îl produce Duhul, fumul îl produce firea şi dezbină!!!! FA 15:28 – s-a părut nimerit Duhului Sfînt şi nouă… a dispărut demult de prin biserici…avem voturi şi…alegeri

4. Duhul Sfînt a fost dat nu să ne aducă o sărbătoare în plus ci să ne ofere un stil de viaţă:

Priviţi la biserica primară experienţa Rusaliilor nu era odată în an ci ori de cîte ori erau la olaltă!!!!! Ceilalţi au sărbătorit Rusaliile prin decembrie, iulie, aprilie, etc.

5. Duhul Sînt a fost dat nu în pasivitate ci în activitate: – FA 1:13, 14

…unde stăteau de obicei, dacă s-ar fi terminat textul aici era uşor pentru toţi!!!! v. 14 ne spune ca ei făceau ce era mai greu..se rugau!!!

E mai uşor să lucrezi 4 ore decît să te rogi 4 ore!!!! Toţi pocăiţii lucrează dar nu toţi se roagă!!!!

Făcem orice în biserică..mai puţin ne rugăm..de ce? Că într-adevăr e greu!!!! Nu oricine poate duce o viaţă disciplinată de rugăciune!!!!

6. Duhul a fost dat să ne dovedească că Dumnezeu e peste tot dar nu oriunde:

Priviţi istoria bisericii primare dincolo de Rusalii şi ve-ţi vedea că revărsarea Duhul a fost doar în timpul rugăciunii şi proclamării Cuvîntului.

El nu este cu noi, mai explicit, PENTRU NOI, oriunde!!!!

7. Duhul Sfînt o fost dat ca să de dovedească că Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt păreri ci porunci:

FA 2:16-18 şi 38, 39

8. Duhul Sfînt a fost dat ca o necesitate nu ca o opţiune: FA 1:14

Dacă Maria şi fraţii Lui au avut nevoie cu atît mai mult noi! Nu contează că tata sau bunicul sunt păstori asta nu te bagă în faţa altora în rînd! Sau pe altă uşă!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *