Creat pentru echipa

Autor: Marian Condrat

Creat pentru echipă – Filipeni 2:1-8

1. Creat pentru echipă: – nu e bine ca omul să fie singur!!!!

· Prima echipă e familia!!!

· A doua e biserica

2. Te face o făptură nouă:

· Ioan 3:3 – te naşte din nou

· Efeseni 2:19-22 – nici străini, nici oaspeţi ci cetăţeni !!!

· Efes. 4:22-24 – omul cel nou

3. Te echipează cu cele necesare:

· Efes. 4:7 – s-a dat har

· Efes. 4:11-13 – ţi-a dat slujitori

· Efes. 6:11-17 – ţi-a dat armătura duhovnicească

· 1 Cor. 12:7, 11 – ţi s-a dat darurile Duhului

· 2 Tim. 3:16, 17 – şi s-a dat Scriptura

4. Te împuterniceşte:

· Efes. 1:19-23 – autoritatea bisericii

· Luca 1:37, Rom. 1:16 – puterea Cuvintului

· Luca 24:49, Rom. 15:13, 2 Cor.4:7 , 2 Tim 1:7 – puterea Duhului

· Fa 4:29,30, Iacov 5:16 – puterea Rugăciunii

· 1 Cor 4:20 – Imp lui Dumnezeu stă în putere!!!

5. Te pune într-o echipă:  Efes. 4:1-4

O biserică nu e puternică dacă are membrii mulţi sau are bani mulţi ci este puternică cînd memebrii ei slujesc. Cînd toate piesele slujesc împreună lumea va putea vede portretul inimii lui Isus care bate pentru oamenii în nevoie.

6. Te motivează să întreci propriile limitele:

· Efes. 6:18 – mai mult

· Efes. 3:20 – mai mult decît cerm sau gîndim noi

Limitele de cele mai multe ori sunt artificiale şi sunt rezultatul unei descurajări, insulte, căderi,

Potenţialul este energia latentă,

· este tot ce poţi deveni dar n-ai devenit,

· tot ce poţi face dar n-ai făcut,

· tot ce poţi învăţa dar n-ai învăţat,

· tot ce poţi experimenta dar n-ai experimentat!!!

· Nu contează ce talente speciale ai, daruri, abilităţi ai, contează cum le investeşti!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *