Cine nu poate zidi Biserica lui Dumnezeu

Cine nu poate zudi Biserica Lui Dumnezeu?!
cei care ranesc pe altii,
cei care clevetesc cu vorbe rele,
cei care se razboiesc unii pe altii,
cei care se urasc unii pe altii.

1CR 22.8
Robul Domnului care zideste Casa Domnului nu trebuie sa se certe.

In Vechiul Testament era un om dupa inima Lui Dumnezeu totusi Dumnezeu nu ia dat voie sa-i zideasca Casa Lui Dumnezeu acesta era David de ce ? pentru-ca el era un om de razboi….
tot asa si-n Biserica oamenii care se ranesc unii pe altii , se cearta uniii cu altii, se urasc uniii pe altii,se razboiesc unii pe altii, ei nu pot zidi biserica ,pentru-ca chiar daca vorbesc la anvon ei si sant oameni ca David dupa inima lui Dumnezeu, totusi ei nu pot zidi Biserica daca nu se curatesc de cearta de clevetire de vorbiri de rau etc…

sa se fereasca de certurile de cuvinte,din care se naste pizma,certurile,clevetirile, banuielile rele,zadarnice ciocniri de vorbe,ale oamenilor stricati la minte, lipsiti de adevar…..
1Tim 6.4,5

cine poate zidi Casa lui Dumnezeu ?
Iata ca ti se va naste un fiu, care va fi un om al odihnei,si caruia ii voi da odihna, izbavindu-l din mana tuturor vrajmasilor lui de jur imprejur ;caci numele lui va fi Solomon(Pace),si voi aduce peste Israel pacea si linistea in timpul vietii lui.
El va zidi o casa Numelui Meu,El imi va fi fiu si Eu ii voi fi Tata;
si voi intari pe vecie scaunul de domnie al imparatiei lui Israel.
1CR.22,9,10
cand va adunati laolalta, daca unul din voi are o cantare, altul o invatatura,altul o descoperire,altul o vorba in alta limba,altul o talmacire, toate sa se faca spre zidirea sufleteasca.
2cor.14 26
caci noi santem lucrarea Lui,si am fost ziditi in Hristos Isus pentru faptele bune,pe cari le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte,ca sa umblam in ele.
Efeseni 2.10
Si El a dat pe unii apostoli;pe altii,prooroci;pe altii,evanghelisti;pe altii,pastori si invatatori,pentru desavarsirea sfintilor,in vederea lucrarii de slujire,pentru zidirea trupului Lui Hristos,….
Efeseni 4.11,12

 

 

A doua carte a lui SamuelCapitolul 7David doreşte să zidească o casă lui Dumnezeu1 Când a locuit împăratul în casa lui şi când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii care-l înconjurau,
2 a zis prorocului Natan: „Iată! eu locuiesc într-o casă de cedru, şi chivotul lui Dumnezeu locuieşte într-un cort.”
3 Natan a răspuns împăratului: „Du-te şi fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine.”
4 În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
5 „Du-te şi spune robului Meu David: „Aşa vorbeşte Domnul: „Oare tu Îmi vei zidi o Casă ca să locuiesc în ea?
6 Dar Eu n-am locuit într-o casă, din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta; ci am călătorit într-un Cort drept locuinţă.
7 Pretutindeni pe unde am mers cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul Meu, Israel, zicând: „Pentru ce nu-Mi zidiţi o Casă de cedru?”?
8 Acum să spui robului Meu David: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Te-am luat de la păşune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, peste Israel;
9 am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi ţi-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ;
10 am dat un loc poporului Meu, lui Israel, şi l-am sădit ca să locuiască în el şi să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte
11 şi ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi o casă.
12 Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia.
13 El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui.
14 Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti;
15 dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta.
16 Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”
Rugăciunea lui David17 Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta.
18 Şi împăratul David s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt?
19 Şi încă atât este puţin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbeşti despre casa robului Tău şi în viitor. Şi binevoieşti să înveţi pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule!
20 Ce Ţi-ar putea spune David mai mult? Tu cunoşti pe robul Tău, Doamne Dumnezeule!
21 După cuvântul Tău şi după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari, ca să le descoperi robului Tău!
22 Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.
23 Este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul Tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Şi facă un Nume şi ca să facă pentru el, pentru ţara Ta, minuni şi semne, izgonind dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri şi pe dumnezeii lor?
24 Tu ai întărit pe poporul Tău, Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie; şi Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui.
25 Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău şi asupra casei lui, şi lucrează după cuvântul Tău.
26 Slăvit să fie Numele Tău pe vecie şi să se zică: „Domnul oştirilor este Dumnezeul lui Israel.” Şi casa robului Tău David să rămână înaintea Ta!
27 Căci Tu însuţi, Doamne al oştirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău, zicând: „Eu îţi voi întemeia o casă!” De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ţi facă această rugăciune.
28 Acum, Doamne Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeu, şi cuvintele Tale sunt adevăr, şi Tu ai vestit harul acesta robului Tău.
29 Binecuvântă, dar, casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit, şi, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *