Chemarile lui Dumnezeu

Autor: Anonim

CHEMĂRILE LUI DUMNEZEU
Ieremia 1

Dumnezeu de-a lungul istoriei a făcut chemări oamenilor
– Din Genesa până în Apocalipsa vedem un Dumnezeu care cheamă:

I. CHEMAREA LA MÂNTUIRE:

Dumnezeu îi cheamă pe toţi oamenii să fie mântuiţi
– Fapte 17:30
– Ioan 3:16
Dumnezeu îi cheamă pe toţi indiferent de naţiune sau stare socială
Dumnezeu nu doreşte ca cineva să ajungă în Iad
– Iadul nu a fost creat nu pentru oameni ci pentru diavol

II. CHEMAREA LA SFINŢIRE:

Sfinţirea este dorinţa lui Dumnezeu
– Levitic 11:45
– Evrei 12:14
A te sfinţii înseamnă să te faci ca El – El a fost ca noi
Sfinţirea este un proces ce se finalizează în Cer
– Filipeni 3:20
Doar sfinţii ajung în Cer
– Apocalipsa 21:27

III. CHEMAREA LA SLUJIRE:

După ce eşti mântuit trebuie să-i slujeşti
Dumnezeu lucrează prin credincioşii Săi
Biblia spune că toţi avem măcar un dar
– Matei 25:24-30
Răsplata mântuiţilor va fi diferită
– 1 Corinteni 3:10-14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *