Chemarea slujitorului lui Dumnezeu

Text: Matei 3: 1 – 11.

Introducere:

Ca oameni ai lui Dumnezeu, suntem chemaţi să lucrăm împreună cu El la mântuirea oamenilor. Astfel, El a hotărât pentru vieţile noastre de credincioşi anumite priorităţi, pe care trebuie sa le ducem la indeplinire indiferent de reputatia, functia, sau starea sociala. Toti suntem chemati sa fim conlucratori cu Dumnezeu

PUNCTE PRININCIPALE ALE PREDICII

I. Pregătirea Căii Domnului (v. 3)

A prin predicare (v. 2)
B prin opoziţia faţă de păcat (v. 7)

II. Proclamarea Scripturii (v. 3 b)

A rămânând fidel Scripturii (v. 3 b) + 1 Petru 4 : 14
B predicând împotriva păcatului (vs. 7, 8)

III. Preocupare pentru mântuirea oamenilor (v. 20 c) Ilustraţie 1

A chemarea la mărturisirea păcatelor (v. 6 a)
B chemarea la botez (v. 6 b)

Ilustraţia: 1. “Luminează acum!!!” (Un predicator întreabă un tânăr convertit: “Ce ai făcut pentru Domnul de când L-ai primit ca Mântuitor?” Tânărul: “Abia acum învăţ…” Predicatorul: “Când aprinzi o lumânare aştepţi să lumineze după ce s-a topit jumătate sau să lumineze imediat?” “Imediat”, a fost răspunsul tânărului. “Fă şi tu la fel, luminează pentru Domnul, chiar acum” a fost remarca finală a păstorului.

Incheiere :

Am stat in dimineata aceasta inaintea cuvantului lui Dumnezeu care te-a chemat la lucrare, vei decide tu oare sa accepti invitatia lui Dumnezeu ? Ma rog ca sa iei cea mai buna decizie in dimineata aceasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *