Ce s-a intamplat in spatele pietrei de mormant?

Autor: Marian Condrat

Mt. 27:59, 60 şi 62-66

Prin moarte a nimicit puterea diavolului – Evr 2:14, 1 Ioan 3:8

Prin moarte a şters vina noastră – Col. 2:14,

Prin moarte avem împăcarea – Rom. 5:11

Duşmanii lui au crezut că omorîndu-l  îl vor opri, îl vor reduce la tăcere, dar ce s-a întîmplat în spatele pietrei?

1. Isus s-a dus în locul Preasfînt să facă ispăşirea:

Evrei 9:11, 12 şi 24 – 26

2. Să propovăduiască vestea bună celor din Locuinţa morţilor:

1 Petru 3:18 -20, 4:6

3. A dezbrăcat domniile şi stăpînirile:

Coloseni 2:15

4. A primit toată puterea (autoritatea):

Mt 28:18, a spus după înviere!

5. A primit cel mai minunat Nume:

Filipeni 2:8 – 11

Apoi….Mt. 28:1-5 Aleluia! A revenit în lumea celor vii să-şi desăvîrşească lucrarea de mîntuire!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *