Care sunt lucrurile neingaduite ?!

Care sant lucrurile neingaduite

 

Nelegiuirea pizma

Curvia uciderea

Viclenia cearta

Lacomia inselaciunea

Rautatea porniri rautacioase

 

Soptitorii neascultatori de parinti

Birfitorii fara pricepere

Uratorii de Dumnezeu calcatorii de cuvant

Obraznicii fara dragoste fireasca

Trufasi neinduplecati

Laudarosi fara mila

Nascocitori de rele gasesc buni pe cei ce fac raul

 

Rom 1. 29-32

Ce se intampla cand oamenii se abat de la harul Lui Dumnezeu ?

Ajung niste netrebnici.

Rom.3.12

Ce inseamna sa fii netrebnic ?

12 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 13 Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă; 14 gura le este plină de blestem şi de amărăciune; 15 au picioarele grabnice să verse sânge; 16 prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; 17 nu cunosc calea păcii; 18 frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.”

Rom.3 12-18

Care este remediul impotriva acestor lucruri ?

21 Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii – 22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. 23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.

Rom 3.21-24

Cum se capata neprihanirea si cum se ajunge la mantuire?

 

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11 după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” 12 În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13 Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Rom 10.10

Cum se capata credinta?

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Rom 10. 17

Biruinta asupra raului

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. 10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. 11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. 13 Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi. 14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi. 15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. 17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

Rom.12.10-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *