Cand Duhul e la lucru

FA 2:1-4

 

A purta un nume de penticostal sau harismat nu înseamnă că neapărat şi lucrează Duhul cu el sau prin el. Numele, denominaţiile sunt garduri omeneşti puse pentru împărţirea oilor!!! Mai am şi alte oi..a spus Isus şi acolo sunt multe locaşuri..pentru toţi…pocăiţii.

Ce se întîmplă într-o biserică unde lucrează Duhul Sfînt_

1. Transformă biserica dintr-o organizaţie într-un organism – 1:14 – un cuget, 2:1 – toţi în acelaşi loc, 2:4 – toţi ai fost umpluţi, 2:14- împreună s-au ridicat în picioare ca un organism viu!!!!

2. Transformă biserica dintr-o comunitate într-o comuniune – 2:41-44, special 42 – îşi dădeau silinţa să păstreze ce au cîştigat!!!!

 

3. Transformă diversitate în unitate prin utilitate – 1Cor 12:4-7

4. Transformă membrii bisericii din mucenici în ucenicii – priviţi la Petru înainte şi după!!!

Cînd spun mucenic spun omul care se munceşte pe el şi pe alţii şi caută cum să nu facă ceva şi în loc de soluţie să fie parte din problemă!!!!

 

5. Transformă membrii bisericii din apostaţi în apostoli

Faliţii bisericii, devin perseverenţi, victimele devin victorioşi, cel cazut se scoală în picioare 2:14

Apostol un trimis special, cu o chemare special, cu un mesaj special!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *