Aratarea Fiului Lui Dumnezeu

ratarea Fiului sau intalnirea cu Domnul Isus

Cand Fiul Lui Dumnezeu se arata in viata unui om , viata acelui om se schimba

Ex. Intalnirea lui Saul cu Domnul Isus .Mai era Saul acelasi om ca mai inainte

sau sa schimbat viata lui Saul ;ba pana si numele si la schimbat:

3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, de odatã a stãlucit o luminã din cer în jurul lui.

4 El a cãzut la pãmânt, si a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mã prigonesti?”

5 „Cine esti Tu, Doamne?” a rãspuns el. si Domnul a zis: „Eu Sunt Isus, pe care-L prigonesti. „ti-ar fi greu sã arunci înapoi cu piciorul într-un tepus.”

6 Tremurând si plin de fricã, el a zis: „Doamne, ce vrei sã fac?” „Scoalã-te” i-a zis Domnul „intrã în cetate, si si se va spune ce trebuie sã faci.”

Fapte 9:3.4.5.6.

Nu ia zis direct Domnul Isus ce trebuie sa faca ci pur si simplu ia zis i:intrã în cetate, si si se va spune ce trebuie sã faci.”

Deci Domnul vorbeste prin oameni in special prin slujitorii Sai.

Caci multi zic: Daca mi-ar zice Dumnezeu ce trebuie sa fac…….!?

Totusi de la amvonul Bisericii ni se spune ori de cate ori venim la adunare ce trebuie sa facem.

Aratarea Fiului a adus in viata lui Saul ,,Pavel,, o schimbare profunda si a dat nastere la

1 daruire

2.consacrare

3.sfintire

4.inarmare cu armele de lovire[2 Corinteni 6:7 prin cuvântul adevãrului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire si de apãrare pe care le dã neprihãnirea;]

Romani 13:12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Sã ne desbrãcãm, deci, de faptele întunericului, si sã ne îmbrãcãm cu armele luminii.

Aratarea Fiului a dat nastere la:

5.pregatire

Efeseni 2:10 Cãci noi Suntem lucrarea Lui, si am fost ziditi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte, ca sã umblãm în ele.

Matei 25:7 Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat si si-au pregãtit candelele.

Apocalipsa 19:7 Sã ne bucurãm, sã ne veselim, si sã-I dãm slavã! Cãci a venit nunta Mielului; sotia Lui s-a pregãtit,

Aratarea Fiului a dat nastere la:

6.renume Apostolul Pavel a devenit renumit deoarece sa intalnit cu Fiul Lui Dumnezeu

altfel numele sau nu avea nici o valoare . Eclesiastul 7:1 Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor

Evrei 1:4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a mostenit un Nume mult mai minunat decât al lor.

Fiul lui Dumnezeu la facut pe Pavel un om distins un om ales de Dumnezeu si in viata lui s-au petrecut lucruri minunate, si neobisnuite asa cum scrie:Faptele Apostolilor 2:11 Cretani si Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”

1 Petru 2:9 Voi însã Sunteti o semintie aleasã, o preoþie împãrãteascã, un neam Sfânt, un popor pe care Dumnezeu si l-a câstigat ca sã fie al Lui, ca sã vestiti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatã;

Intalnirea cu Domnul Isus da nastere la :

Frumusete Isaia 4:2 În vremea aceea odrasla Domnului va fi plinã de mãretie si slavã, si rodul tãrii va fi plin de strãlucire si frumusetã pentru cei mântuiti ai lui Israel.

La verdeata la floare Marcu 4:28 Pãmântul rodeste singur: întâi un fir verde, apoi spic, dupã aceea grâu deplin în spic;

Intalnirea cu Domnul Isus da nastere la bucurie naste imparatia cantecului Da nastere la roade la rasad nobil sau altfel de oameni noi

Aceste lucruri sant valabile pentru toti cei ce se intalnesc cu Fiul Lui Dumnezeu Domnul nostru Isus Hristos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *