Alegeri gresite

Autor: Vladimir Pustan

Alegeri greşite

Genesa 13:1-18

– Vedem aici o istorie tragică cauzată de o alegere greşită.

– Avraam face apel la pace.

– Baza apelului – „căci suntem fraţi”

– O alegere greşită este:

1. Făcută cu un motiv greşit:

– Lot s-a uitat doar la ce-a văzut cu ochii fizici.

– 1 Ioan 2:15, 16

– Probabil că a fost influenţat de soţie.

– El a primit iarbă pentru vite, Avraam a primit har.

2. Făcută în egoism:

– Avraam primise tot pământul şi putea să nu-i dea nimic lui Lot.

– Nu l-a interesat ce voia Avraam.

– El a ales doar pentru el.

– Pentru Avraam alege Dumnezeu.

– Ieremia 45:5

3. Făcută fără rugăciune:

– Nu L-a întrebat pe Dumnezeu.

– Deuteronom 6:12

– Lipsa călăuzirii este pregnantă în viaţa lui Lot.

– În Sodoma erau de toate, dar nu era altar.

4. Facuta in graba:

– Trebuia să se intereseze mai mult despre Sodoma.

– Orice lucru făcut în pripă se poate întoarce împotriva noastră.

– Această alegere l-a costat familia, caracterul, averea, părtăşia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *