Alegerea nadejdii

Autor: Vladimir Pustan

Alegerea nădejdii

1. În oameni sau în Dumnezeu:

– Psalm 33:16-19

– Ieremia spune că omul care îşi pune nădejdea în alt om este sub blestem.

– Omul este limitat, de aceea şi ajutorul lui este limitat.

– Mulţi oameni ne-au dezamăgit.

– Dumnezeu nu dezamăgeşte pe mineni.

2. În bogăţii sau în Dumnezeu:

– 1 Timotei 6:17

– Bogatul căruia i-a rodit ţarina.

– Bogatul cu Lazăr.

– Tânărul bogat.

– Toţi aceştia nu s-au putut desprinde de bogăţiile lor.

– Avraam era bogat, dar îşi punea nădejdea în Dumnezeu.

3. În viaţa de acum sau în cea viitoare:

– Efeseni 2:12; 1 Tesaloniceni 4:13

– Viaţa de acum este scurtă.

– Viaţa de acum este plină de suferinţe.

– Schimbul este un schimb neprofitabil.

4. O nădejde temporară sau una veşnică:

– Psalm 25:5

– Viaţa nu se opreşte la poarta cimitirului.

– Dumnezeu ne-a promis o fericire eternă.

– Această fericire este în cer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *